Repatriācija - atgriešanās Latvijā

28.09.2020. 11:41

Saskaņā ar Repatriācijas likumu par repatriantiem atzīstamas personas, kuras brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, ja:

  •          tās ir Latvijas pilsoņi (reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā kā Latvijas pilsoņi un saņēmuši Latvijas pilsoņa pasi);
  •          viens no radiniekiem taisnā augšupejošā līnijā ir latvietis vai lībietis (līvs).

Tiesības ieceļot Latvijā kopā ar repatriantu ir viņa ģimenes locekļiem: repatrianta laulātajam, repatrianta un viņa laulātā bērniem, aizbildnībā vai aizgādnībā esošām personām un vecākiem, kuri sasnieguši Latvijas normatīvajos aktos noteikto pensijas vecumu vai ir repatrianta apgādībā un kuram iepriekšējā mītnes valstī ir bijusi kopīga mājsaimniecība ar repatriantu vismaz gadu pirms repatrianta statusa pieprasīšanas.

Konsulārā nodeva par repatriantu ģimenes dokumentu pārsūtīšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) ir 40 EUR par katru personu. Repatrianti ir atbrīvoti no valsts nodevas par uzturēšanās atļaujas dokumentu izskatīšanu PMLP.

Ar nepieciešamo dokumentu sarakstu lūdzam iepazīties Pilsonības un migrācijas pārvaldes mājas lapā.