Bez iepriekšēja pieraksta konsulātā dokumentus vīzas pieprasīšanai var iesniegt

28.08.2019. 11:20
  • Latvijas valstspiederīgo (pilsoņu, nepilsoņu) laulātie un bērni, etniskie latvieši, līvi un viņu laulātie un bērni
  • Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās Zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņu ģimenes locekļi
  • personas, kuru ieceļošanas mērķis ir radinieka slimība vai bēres Latvijā
  • Krievijas Federācijas valsts, federācijas subjektu un pašvaldību institūciju amatpersonas – personas, kuras dodas dienesta braucienos uz Latviju
  • diplomātisko, konsulāro pārstāvniecību akreditētais personāls
  • Krievijas dzelzceļa (РЖД) un Starptautisko autopārvadātāju asociācijas (АСМАП) pilnvarotie pārstāvji – personām, kuras dodas dienesta braucienos un nodrošina starptautiskos pasažieru un kravas pārvadājumus, kā arī jūrnieki, kuru mērķis ir profesionālā darbība
  • Vīzu pieprasītāji, kuru ceļošanas mērķis ir Slovēnija