Zviedrijas latviešu pensionāru biedrība

02.12.2014. 19:09

Zviedrijas latviešu pensionāru biedrība (ZLPB), dibināta 1971. gadā, ir bezpartejiska, neatkarīga organizācija, kuras mērķis ir pulcēt pensionārus kopīgā saimē latviskās dzīves ziņas turpināšanai.

Reizi mēnesī, parasti sestdienās, biedrība rīko pēcpusdienas sanāksmes ar priekšlasījumiem, priekšnesumiem un sekojošām kopīgām pārrunām pie kafijas galda. Sarīkojumi notiek "Klockhuset", Sabbatsbergsvägen 22, Stokholmā, un tos apmeklēt laipni aicināti ne tikai biedrības biedri, bet arī citi, jaunākām un vecākām paaudzēm piederoši, tiklab šeit dzivojoši, kā uz laiku no Latvijas šurp pārcēlušies interesenti.