Par Zviedrijas Latviešu apvienību

09.02.2021. 11:29

ZLA - Zviedrijas latviešu apvienība - vienota latviešu centrālā organizācija Zviedrijā 

Kōpš 2013. gada  ZLA apvieno abas vēsturiskās Zviedrijas latviešu centrālorganizācijas – Latviešu palīdzības komiteju (LPK) un Zviedrijas Latviešu centrālā padomi (ZLCP).

LPK izveidojās 1945.gadā un tās sākotnējais mērķis bija, kā jau nosaukums norāda, sniegt latviešu bēgļiem dažāda veida palīdzību. Ar laiku tās galvenais mērķis pārveidojās – tā atbalstīja visādas latviešu aktivitātes Zviedrijā.

ZLCP savukārt nodibināja 1953.g. lai Zviedrijas latvieši varētu iekļauties latviešu globālajā politiskā darbā, ar mērķi atjaunot brīvu un neatkarīgu Latviju. ZLCP sadarbojās ar latviešu kopienām un organizācijām citās zemēs.

Latvijai atgūstot neatkarību un Zviedrijas latviešu sastāvam krasi mainoties, organizācijas tika pārveidotas, lai tās labāk atbilstu jaunajiem apstākļiem. Aktuālā informācija par ZLA organizāciju un tās darba virzieniem https://zla.se/