18. novembra rīcības komiteja

02.12.2014. 19:09

18. novembra rīcības komiteja ir forums, kurā pārstāvētas visas Stokholmas latviešu organizācijas un kas ik gadus atbild par valstssvētku (18.novembra) svinīgā sarīkojuma organizēšanu Stokholmā.