Latvijas un Zviedrijas divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

Latvijas un Zviedrijas sadarbības pamatā ir kopīga vēlme nodrošināt stabilitāti, drošību un labklājību Baltijas jūras reģionā un Eiropā kopumā. Abu valstu sadarbība ir intensīva - regulārs ir valsts augstāko amatpersonu dialogs, noturīga un sekmīga ir praktiskā sadarbība starp parlamentiem, nozaru ministrijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. Zviedrija ir viena no nozīmīgākajām Latvijas ekonomiskās sadarbības partnervalstīm, cieši ir abu valstu sakari kultūras un izglītības jomā. 11.Saeimā izveidota Deputātu grupa sadarbībai ar Zviedrijas parlamentu – Riksdāgu, kas sastāv no 9 Saeimas deputātiem. Grupas vadītāja ir Lolita Čigāne.

Galvaspilsētas Rīgas sadraudzības pilsētas Zviedrijā ir Stokholma (kopš 1995.gada) un Norčēpinga. 2011.gada 16.novembrī apritēja 23 gadi kopš Rīgas un Norčēpingas sadarbības sākuma.

No 2011.gada 22. līdz 23.februārim Rīgā notika Norčēpingas delegācijas vizīte, kuru apmeklēja Norčēpingas mērs Lī Teske, opozīcijas vadītājs Frederiks Bergkvists, Norčēpingas izpildvaldes biroja vecākais padomnieks Lenarts Karlsons, pašvaldības mājokļu uzņēmuma „Hyresbostäder AB” koordinators projektā „Veidojot atraktīvas, attīstītas un dinamiskas sabiedrības kopā ar iedzīvotājiem” (CADDIES) Hanss Bjurbeks. Vizītes ietvaros notika tikšanās ar RD priekšsēdētāju Nilu Ušakovu, kuras laikā tika parakstīts Rīgas un Norčēpingas 2011. gada sadarbības plāns.