Latvija atgūst pirmskara sūtņa Zviedrijā Voldemāra Salnā personīgo arhīvu

25.05.2010. 20:09

Zviedrijas Karaliskā bibliotēka pieņēmusi lēmumu atdot Latvijai tās pirmskara sūtņa Zviedrijā Voldemāra Salnā personisko arhīvu. Tajā atrodas korespondence, piezīmes, rakstu un runu manuskripti, kā arī citi materiāli, visi rūpīgi saglabāti un sakārtoti.

Ar Zviedrijas valdības Arhīva un bibliotēkas nodaļas vadītājas latvietes Māras Eiches palīdzību un Latvijas vēstnieces Zviedrijā Maijas Manikas starpniecību materiāli jau ir nonākuši Latvijas vēstniecības telpās un tiks nogādāti Ārlietu ministrijas Politiskajā arhīvā, kura vadītāja Sarmīte Šāvēja ir priecīga par notikušo, piebilstot, ka vairāk prieka gan būs vēsturniekiem, kuri jau gadiem gaida uz šiem dokumentiem.

Voldemārs Salnais no 1937.gada bija Latvijas ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Zviedrijā, Dānijā un Norvēģijā ar rezidenci Stokholmā. Pēc Latvijas okupācijas viņš atteicās atgriezties Latvijā un līdz pat savai nāvei 1948.gadā personiskā kapacitātē turpināja pārstāvēt Latvijas intereses.