Princese Liliāna apmeklē "Skangaļu" bērnu sniegto koncertu Stokholmā

11.08.2005. 18:57

Šodien, 18.maijā, "Skangaļu" internāta bērni sniedza koncertu Pestīšanas armijas baznīcā Stokholmā. Vienlaicīgi notika Pestīšanas armijas komandiera Svena Nilssona grāmatas "Baltijas tilti" atklāšanas svētki. Pasākuma goda viese bija "Skangaļu" projekta aizbildne, Viņas Karaliskā Augstība princes Liliāna. Vēstnieks Artis Bērtulis apsveica "Skangaļu" bērnus un personālu ar ierašanos Stokholmā, kā arī pateicās visiem "Skangaļu" projekta atbalstītājiem un tā īstenotājai – Pestīšanas armijai.

"Skangaļi" ir Palmes dzimtas māja Cēsu rajona Liepā. 1994.gada 16.maijā advokāts Klāss Palme oficiāli nodeva Skangaļu īpašumus Pestīšanas armijai. Svinīgajā pasākumā Latvijas vēstniecībā Stokholmā Palmes ģimeni pārstāvēja arī Klāsa māsa Katarīna Palme un brāļa Ūlofa, bijušā Zviedrijas premjerministra, trīs dēli – Joakims, Mortens un Matīass Palmes.

Tomēr pats projekta aizsākums meklējams vairāk kā pusgadu iepriekš – 1993.gada 16.oktobrī, kad Pestīšanas armijas pārstāvis Bertils Rodins lidojuma laikā uz Rīgu sastapa Klāsu un Mortenu Palmes. Tad arī notika pirmā saruna par atgūstamo Klāsa mātes vecāku muižu Skangaļiem un Pestīšanas armijas darbu un plāniem Latvijā, kas ietvēra ieceri veidot skolu no sociāli problemātiskas vides nākošiem bērniem un jauniešiem.

1997.gada 25.oktobrī Skangaļu projekta aizbildne princese Liliāna iesvētīja jaunuzbūvēto skolu – mājas. 1998.gada septembrī bija pabeigta galvenās ēkas restaurācija, bet skolas ēkas restaurācija tika pabeigta 1999.gada maijā. 1999.gadā iznāca arī Katarīnas Palmes grāmata "Vasara Skangaļos" par Palmes ģimenes vasarām Skangaļu muižā.

Pestīšanas armija pirmo reizi ieradās Latvijā 1923.gadā, kad darbu ar sociāliem projektiem aizsāka virsnieki Sigrida un Karls Jerrestami. Pirmais palīdzības punkts Rīgā tika atvērts 1924.gadā. 1940.gadā Latvijā bija divdesmit septiņi virsnieki, kas darbojās septiņpadsmit korpusos un trijās sociālajās institūcijās. Sākumā viņi drīkstēja savu darbu turpināt, tomēr 1948.gadā ar likuma "Tautai un aizsardzībai" palīdzību padomju režīms pilnīgi aizliedza Pestīšanas armiju Latvijā. Pēc neatkarības atjaunošanas atjaunojies arī Pestīšanas armijas darbs Lativjā.