Vēstnieks

20.10.2020. 11:47

 

No 2020. gada 1. oktobra Pēteris Vaivars beidzis pildīt Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Korejas Republikā amata pienākumus. 

Pēc jauna Latvijas Republikas vēstieka Korejas Republikā iecelšanas amatā šī lapas sadaļa tiks papildināta.