Vēstniecības darbinieki

20.10.2020. 12:00

(Informācija tiks atjaunināta pēc nākamā Latvijas vēstnieka Korejas Republikā iecelšanas amatā) 

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks (CV)

 

Pēteris Podvinskis

Vēstniecības vadītāja vietnieks
(politiskie, ekonomiskie, konsulārie jautājumi)