Om fastigheten och Ambassaden

02.12.2014. 19:09

Lettlands ambassad i Sverige ligger sedan 1995 på Odengatan 5 i en byggnad som byggdes under åren 1912 till 1914 som familjevilla.  Dess arkitekt var Folke Zettervall som var chefsarkitekt på dåvarande Statens Järnvägar. Han har i denna sin karriär ritat över 260 olika stationshus runtom i Sverige.  

Under mellankrigstiden, 1919-1940, hyrde Lettlands ambassad lokaler, först på Jarlsgatan 24 där nuvarande hotell Stureplan ligger, senare på Valhallavägen 74 (nu Libyens ambassad). När Lettland hade återfått sin självständighet och åter öppnade ambassad i Stockholm 1992 var den belägen på Storgatan 38 tills den lettiska staten tre år senare beslöt att köpa den nuvarande fastigheten på Odengatan 5.

Det är en trevånings tegelbyggnad med burspråk, krönt med en balkong. Porten är flankerad av fyra kolonner av granit och över dessa syns små skulpturer, katt och råtta respektive hund med ben. Fastigheten har också en innergård som omgärdas av en dekorativ trädgårdsmur och gröna planteringar.

Fastigheten ägdes av dess arkitekt, ovan nämnde Folke Zettervall, men efter hans död 1955 testamenterades den till Svenska Arkitekters Riksförbund som sålde den vidare till Lettland.  

Ambassaden är centralt belägen på Östermalm, en stadsdel som huvudsakligen uppfördes under det förra seklets andra decennium. Området har karaktär av villastad, men har under efterkrigsperioden kommit att alltmer utnyttjas till kontor och beskickningar. Den dominerande byggnaden i området är Engelbrektskyrkan, också den byggd 1914, i nationalromantisk och jugendstil.