Vid nödsituation/ Konsulär jour

02.12.2014. 19:09

För att få råd vid nödsituation ring ambassaden på telefon:  +46 (0) 87006300/ +46 (0) 87006302.

Utanför ordinariearbetstider ring till konsulär jourtelefon: +371 26 337 711.

Lettiska invånare som har tappat bort deras resedokument (pass eller nationellt ID-kort), eller dokumentet har blivit stulet eller giltighetsdatumet har utgått skall kontakta ambassaden för att få ett tillfälligt resedokument – återvändningscertifikat (Atgriešanās apliecība). Detta dokument intygar att personen är bosatt i Lettland och tillåter honom/henne att återvända till Lettland. Återvändningscertifikat kan enbart användas enkelväg.

Ekonomisk hjälp

Lettiska invånare som har förlorat sina försörjningsmedel kan vända sig för stöd till Lettlands ambassad i Stockholm och med ambassadens hjälp kontakta hans / hennes släktingar i Lettland.
Utanför ordinariearbetstider ring till konsulär jourtelefon +371 26 337 711.

Vid sjukdom eller olycksfall
Om en person utomlands har råkat ut för en olycka eller har en nödsituation, är det nödvändigt att kontakta den lokala polisen och Lettlands ambassad i Stockholm.
Utanför ordinariearbetstider ring till konsulär jourtelefon +371 26 337 711.

Vid dödsfall
Om en person är utomlands med sina släktingar eller vänner och en av dem dör, skall man omedelbart informera den lokala polisen och Lettlands ambassad i Stockholm.

För att få en rådgivning eller information om bistånd i krissituationer, vänligen kontakta ambassaden, telefon +46 (0) 87006300 / +46 (0) 87006302.
Utanför ordinariearbetstider ring till konsulär jourtelefon +371 26 337 711.