Att resa till Lettland

02.12.2014. 19:09

SVENSKA MEDBORGARE

Lettland är medlem i EU och Schengensamarbetet. Svenska medborgare och andra EU/EES-medborgare samt Schweiziska medborgare kan resa fritt till Lettland med giltigt pass eller nationellt ID kort.

När man reser till ett annat EU-land behöver ens pass inte ha längre giltighetstid än till datumet för hemresan. Det behöver alltså inte vara giltigt en viss tid efter besöket.

OBS! Legitimation eller körkort gäller ej som resedokument till Lettland.

UTLÄNDSKA MEDBORGARE

Länder vars medborgare reser till Lettland utan visum.

Utländska medbogare som har rest in i Sverige med Schengen-visum kan även resa till andra Schengen-länder, däribland Lettland, under visums giltighetstid.

Utländska medbogare som har giltigt uppehållstillstånd i Sverige kan även resa till andra Schengen-länder, däribland Lettland, under uppehållstillståndets giltighetstid.

Pass med giltigt visum alternativt uppehållstillståd skall tas med.

Mer information om att resa till Lettland finns på här.