Vēstniecības darbinieki

29.08.2019. 09:46

VĒSTNIECE

Pastore Gunta 20181

Dr. Sc. Pol. Gunta PASTORE (CV)


DIPLOMĀTI

Diāna EGLĪTE 
Otrā sekretāre, pārstāvniecības vadītāja vietniece

Pulkvežleitnants Valērijs KOVGERS aizsardzības atašejs Čehijā


VĒSTNIECĪBAS DARBINIEKI

Solvita MAŠKOVA
Vēstnieka palīdze, konsulārais darbinieks

Nadja VAVEROVA (Naďa VAVEROVÁ)
Vēstnieka palīdze kultūras jautājumos, tulks

Vāclavs VLAHS (Václav VLACH)
mājas pārvaldnieks, šoferis