Latvijas un Čehijas divpusējās attiecības

20.06.2019. 13:39

Latvijas un Čehijas attiecības raksturojamas kā labas un draudzīgas, politiskais dialogs noris gan divpusējā līmenī, gan ES un NATO un citu daudzpusējo dialoga formātu ietvaros. Latvijas un Čehijas divpusējā praktiskā sadarbība visaktīvāk risinās izglītības un kultūras jomā. Tirdznieciski ekonomisko sakaru paplašināšanai ir liels potenciāls.