Latvijas un Čehijas divpusējās attiecības

16.07.2019. 13:02

Latvijas un Čehijas attiecības ir labas un draudzīgas, politiskais dialogs noris gan divpusējā līmenī, gan ES, NATO un citos daudzpusējos formātos. Latvijas un Čehijas divpusējā sadarbība visaktīvākā ir drošības un aizsardzības, ekonomikas, kā arī izglītības un kultūras jomā. Tirdznieciski ekonomisko sakaru paplašināšanai ir potenciāls.