Paziņošana par dzīvesvietu

29.08.2018. 15:51

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15. pantu un Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumiem Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība” Latvijas valstspiederīgajiem, ir pienākums paziņot par savu, savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā dzīvesvietas adresi ārvalstīs:

-          triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;

-          30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

Visērtāk to ir izdarīt elektroniski.

Reģistrēt jauno dzīvesvietas adresi ir iespējams arī vēstniecībā. Tam nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

Papildu informācija par dzīvesvietas adreses ārvalstī paziņošanu ir atrodama PMLP mājas lapā.