Notariālās darbības

20.08.2018. 16:23

Notariālās darbības
Notariālās darbības Latvijas vēstniecībā Čehijā tiek veiktas tikai Latvijas valstspiederīgajiem, kuri pastāvīgi dzīvo Čehijā un Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstī.

Vēstniecība var veikt šādas notariālās funkcijas:

  1. Apliecināt paraksta īstumu.
  2. Apliecināt to, ka persona ir dzīva.
  3. Taisīt pilnvaras notariālo aktu formā tikai bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu aizstāvībai vai konsulārās palīdzības ietvaros.
  4. Izsniegt izrakstus no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra.