Informācija par iespēju strādāt, mācīties un uzsākt uzņēmējdarbību Čehijas Republikā pēc 2004. gada 1. maija

04.08.2015. 17:21

Čehijas Republika nav noteikusi ierobežojumus brīvai darbaspēka kustībai no Eiropas Savienības dalībvalstu, t.sk. Latvijas. Tādējādi, ES dalībvalstu pilsoņi var braukt strādāt, mācīties vai uzsākt uzņēmējdarbību Čehijas Republikā bez ierobežojumiem.

Sākot ar 2004. gada 1. maiju saskaņā ar Nodarbinātības likumu visiem ES dalībvalstu pilsoņiem un viņu ģimeņu locekļiem ir tiesības strādāt Čehijas Republikā uz vienādiem nosacījumiem kā Čehijas pilsoņiem (izņemot darbu valsts dienestā).

Studentiem un uzņēmējiem no citām ES dalībvalstīm ir tiesības studēt vai uzsākt Čehijas Republikā uzņēmējdarbību uz vienādiem nosacījumiem kā Čehijas pilsoņiem.

ČR Darba likums (Zákoník práce) No. 65/1965.Coll.

http://archiv.mpsv.cz/files/clanky/1126/No_65_1965.pdf