Ģimenes stāvokļa izmaiņas

04.08.2015. 12:38

Lai sniegtu informāciju par izmaiņām personas ģimenes stāvoklī, vēstniecībā jāuzrāda:

  • personas pase;
  • izmaiņu apliecinošs dokuments* (laulības apliecība, tiesas spriedums par laulības šķiršanu, vai otra laulātā miršanas apliecība);
  • laulātā pase – paziņojumiem par noslēgto laulību.

Ja laulības noslēgšanas vai šķiršanas rezultātā ir paredzēts mainīt uzvārdu, personai jāpiesaka jaunā pase  vai atgriešanās apliecība.

* Ja dokuments nav izdots Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveices Konfederācijā, bet kādā citā valstī, tas pirms iesniegšanas Latvijas institūcijās, tai skaitā Latvijas vēstniecībā, ir jālegalizē ar Apostille.