Atgriešanās apliecību saņemšana

17.08.2018. 14:08

Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kas tiek izsniegts personai, kura īslaicīgi uzturoties ārvalstīs, nozaudējusi Latvijas Republikas personu apliecinošu dokumentu, tas ticis nozagts vai citādi kļuvis nederīgs. Atgriešanās apliecība dod tiesības tās saņēmējam atgriezties Latvijā vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī. Ar šo dokumentu persona nevar turpināt iesākto ceļojumu.

Čehijā dzīvojošiem Latvijas valstspiederīgajiem dokumenta zuduma gadījumā ir jāiesniedz dokumenti jauna personu apliecinoša dokumenta saņemšanai.

Lai saņemtu atgriešanās apliecību, iesniedzami šādi dokumenti:

  1. iesniegums atgriešanās apliecības saņemšanai;
  2. policijas izziņa par dokumenta reģistrēšanu par zudušu vai zagtu, ja personu apliecinošs dokuments ir zudis;
  3. nederīgais dokuments vai zudušās Latvijas pases/personas apliecības kopija, vai kāds cits dokuments vai dokumenta kopija, kas apliecina personas identitāti (ja tāds ir personas rīcībā);
  4. vecāka pase/personas apliecība, ja atgriešanās apliecību saņem bērns līdz 15 gadiem;
  5. divas fotogrāfijas 3.5x4.5cm formātā;
  6. maksājuma apliecinājums par valsts nodevas (15.00 EUR) veikšanu.

Pēc ierašanās Latvijā personai atgriešanās apliecība jānodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, un jāsaņem jauns personu apliecinošs dokuments.