Vēstniecības darbinieki

14.08.2020. 11:32

Inga OZOLIŅA
Padomniece

Vita LAUVA
Pirmā sekretāre, konsulārie jautājumi

Māris RUMPE
Trešais sekretārs

Brigita MEIJA
Vēstniecības sekretāre

Malgorzata DONIZA
Vēstniecības tehniskā sekretāre