Latvijas un Polijas divpusējās attiecības

01.02.2018. 18:25

Starp Latviju un Poliju izveidojušies cieši kontakti visās jomās un līmeņos. Visaktīvākā sadarbība ir aizsardzības, izglītības un kultūras jomās, kā arī starp pašvaldībām. Par vienu no prioritātēm uzskatāma tirdznieciski ekonomisko sakaru veicināšana. Latvija ir ieinteresēta sadarbību tālāk attīstīt un stiprināt kā divpusēji, tā Baltijas jūras reģiona, Eiropas Savienības un NATO, kā arī starptautisko organizāciju, t.sk., ANO ietvaros.  Īpaši svarīga sadarbības veicināšana norit starp abu valstu reģioniem, pievēršot uzmanību projektiem starp Latgali un divām Polijas vojevodistēm – Mazpolijas un Varmijas un Mazūrijas.