Izziņa par nesodāmību

07.02.2020. 15:16

Lai izprasītu izziņu par (ne)sodāmību no Sodu reģistra, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Personas iesniegums latviešu, angļu vai krievu valodā;
  • Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
    ja dokumenti tiek sūtīti pa pastu vai ar kurjerpastu, tad personu apliecinošā dokumenta (pases vai ID kartes) oriģināla vietā jāpievieno tā kopija, uz kuras jābūt personas rakstiskam apliecinājumam: ”Piekrītu manu personas datu izmantošanai dokumentu sagatavošanas procesā”;
  • Samaksa:

Valsts nodeva par izziņas sagatavošanu

4,27 EUR (izziņas sagatavošana 5 darba dienu laikā)

12,81 EUR (izziņas sagatavošana 2 darba dienu laikā)

ir jāsamaksā vēstniecībā ar bankas maksājuma karti vai (ja izziņa tiek noformēta pa pastu) jāieskaita Latvijas Republikas Valsts kasē. Valsts kases bankas konts:

Saņēmējs:

Valsts kase

Konta numurs (IBAN):

LV81TREL1060110919100

Bankas nosaukums:

Valsts kase

BIC:

TRELLV22

 

 

Maksājuma mērķī jānorāda: VNVP 1, izziņa par (ne)sodāmību, Uzvārds Vārds”

Uzmanību! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu VN, VP 1.

Konsulārā samaksa par izziņas sagatavošanu 40,00 EUR ir jāsamaksā vēstniecībā ar bankas maksājuma karti vai jāieskaita vēstniecības konsulāro nodevu bankas kontā.

Ja vēlaties, lai izziņa tiktu sagatavota angļu vai krievu valodā, konsulārā nodeva

5,01 EUR (izziņas sagatavošana 5 darba dienu laikā)

10,02 EUR (izziņas sagatavošana 2 darba dienu laikā)

ir jāsamaksā vēstniecībā ar bankas maksājuma karti vai  jāieskaita konsulāro nodevu  bankas kontā.

Ja vēlaties gatavu izziņu saņemt pa pastu, ir jāsamaksā papildus konsulārā nodeva par dokumenta nosūtīšanu Polijas teritorijā – 10.00 EUR.

 

Konsulāro nodevu bankas konts:

Saņēmējs:

Ambasada Republiki Łotewskiej,
Królowej Aldony 19
03-928 Warszawa, Polska

Bankas nosaukums:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Bankas adrese:

ul. Francuska 47, 03-905 Warszawa

Konta numurs (IBAN):

PL69 1600 1127 1842 9049 2000 0003

SWIFT:

PPABPLPK

Maksājuma mērķī lūdzu norādīt: “KA, izziņa par (ne)sodāmību, Uzvārds Vārds”