Izziņa par ģimenes stāvokli

27.05.2020. 16:51

Lai izprasītu izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas ģimenes stāvokli, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Personas iesniegums;
  • Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte)
    gadījumā, ja dokumenti tiek sūtīti pa pastu vai ar kurjerpastu, tad personu apliecinošā dokumenta (pases vai ID kartes) oriģināla vietā jāpievieno tā kopija, uz kuras jābūt personas rakstiskam apliecinājumam: ”Piekrītu manu personas datu izmantošanai dokumentu sagatavošanas procesā”;
  • Samaksa:

Valsts nodeva par izziņas sagatavošanu 5,00 EUR ir jāsamaksā vēstniecībā ar bankas maksājuma karti vai jāieskaita Latvijas Republikas Valsts kasē. Valsts kases bankas konts:

Saņēmējs:

Valsts kase

Konta numurs (IBAN):

LV81TREL1060110919100

Bankas nosaukums:

Valsts kase

BIC:

TRELLV22

 

 

Maksājuma mērķī jānorāda: “VN, VP 1, izziņa par ģimenes stāvokli, Uzvārds Vārds”

Uzmanību! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu VN, VP 1

Konsulārā samaksa par izziņas sagatavošanu 40,00 EUR ir jāsamaksā vēstniecībā ar bankas maksājuma karti vai jāieskaita vēstniecības konsulāro nodevu bankas kontā  (veicot maksājumu no Polijas konta, tas ir jānoformē kā "przelew zagraniczny z przewalutowaniem") (ja vēlaties gatavu izziņu saņemt pa pastu, ir jāsamaksā papildus konsulārā nodeva par dokumenta nosūtīšanu Polijas teritorijā – 10.00 EUR, kopā 50,00 EUR):

Saņēmējs:

Ambasada Republiki Łotewskiej,
Królowej Aldony 19
03-928 Warszawa, Polska

Bankas nosaukums:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Bankas adrese:

ul. Francuska 47, 03-905 Warszawa

Konta numurs (IBAN):

PL69 1600 1127 1842 9049 2000 0003

SWIFT:

PPABPLPK

Maksājuma mērķī lūdzam norādīt: “KA, izziņa par ģimenes stāvokli, Uzvārds Vārds”.

Pēc laulības noslēgšanas par izmaiņām ģimene stāvoklī ir jāinfomē kompetentās Latvijas iestādes, dokumentus iespējams iesniegt vēstniecībā.