Ģimenes stāvokļa izmaiņas

01.10.2019. 15:31

Lai sniegtu informāciju par izmaiņām personas ģimenes stāvoklī, vēstniecībā jāuzrāda:

  • personas pase;
  • izmaiņu apliecinošs dokuments* (laulības apliecība, tiesas spriedums par laulības šķiršanu, vai otra laulātā miršanas apliecība);
  • laulātā pase – paziņojumiem par noslēgto laulību.

Konsulārā nodeva par dokumentu pārsūtīšanu 40.00 EUR.

Ja laulības noslēgšanas vai šķiršanas rezultātā personai ir mainījies uzvārds, pēc datu aktualizācijas Iedzīvotāju reģistrā ir jāiesniedz dokumenti jauna personas apliecinoša dokumentapersonas apliecinoša dokumenta saņemšanai.

*Ja dokuments nav izdots Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveices Konfederācijā, bet kādā citā valstī, tas pirms iesniegšanas Latvijas institūcijās, tai skaitā Latvijas vēstniecībā, ir jālegalizē ar Apostille.

Ja dokuments izdots Polijā un nav divvalodīgs (poļu valodas un franču valodas), ir jāveic tā notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā.