Dzīvesvietas reģistrēšana ārvalstīs

21.03.2019. 12:33

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15. panta otro daļu un Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtības 30. punktu personām, kurām ir Latvijas valstiskā piederība un kuras ir izceļojušas no Latvijas uz dzīvi citā valstī, ir pienākums 3 mēnešu laikā paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī.

e

Par dzīvesvietu ārvalstīs ir iespējams paziņot interneta portālā www.latvija.lv

Pakalpojums ir pieejams autentificējoties caur internetbanku vai izmantojot drošu elektronisko parakstu.

  • Autentifikācija caur internetbanku ir pieejama Latvijā reģistrēto banku klientiem, kuriem ir piekļuve internetbankai.
  • Lai autentificētos ar elektronisko parakstu, ir nepieciešama Latvijas personas apliecība (eID karte) un elektroniskā paraksta viedkartes nolasīšanas iekārta (var iegādāties jebkurā datortehnikas veikalā).

Pakalpojums ir bezmaksas

Paziņot par dzīvesvietas adresi ārvalstī var izmantojot e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (iekļauts personas apliecībā), kā arī aizpildot iesniegumu (lejupielādējams doc formātā) vai uzrakstot brīvas formas iesniegumu, kurā persona norāda datus par sevi vai savu bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī.

Aizpildīts iesniegums kopā ar pases vai ID kartes kopiju jānosūta pa pastu uz:

  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026 Rīga) vai
  • Latvijas vēstniecībai Polijā (adrese: Ambasada Republiki Lotewskiej, ul.Królowej Aldony 19, 03-928 Warszawa, Polska).

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Papildus informācija par dzīvesvietas deklarēšanu ārvalstī ir atrodama PMLP mājaslapā.