Latvijas vēstniecība godina Konstantīna Čakstes piemiņu Polijā

28.09.2012. 17:40

30.septembrī Latvijas vēstnieks Einars Semanis Kašubas Krempas ciematā Polijā kopā ar Konstantīna Čakstes meitu Annu Čaksti, kā arī K.Čakstes brāļa Mintauta Čakstes ģimeni piedalīsies atceres pasākumā, lai pieminētu Stuthofas koncentrācijas nometnē bojāgājušos, kuru vidū ir arī Konstantīns Čakste. Piemiņas pasākumā ņems dalību dzīvi palikušie tā laika traģisko notikumu aculiecinieki, kā arī Polijas parlamenta locekļi, piemiņas vietu uzturētāji, vietējās pašpārvaldes vadība, katoļu baznīcas vadītāji, skolu jaunatne, kultūras un izglītības aprindu un masu mediju pārstāvji.

Atceres brīžos tiks nolikti ziedi pie K.Čakstes piemiņas vietas, noturēta svētā mise un atskanēs goda zalve. Šāds piemiņas pasākums tradicionāli notiek katru gadu septembra pēdējā nedēļā.

Vēstniecības darbinieki kopā ar K.Čakstes dzimtas pārstāvjiem apmeklēs Štuthofas koncentrācijas nometni un Kašubas Krempas ciemata Kultūras un izglītības centru, kurā ir izveidota atsevišķa piemiņas istaba “Nāves marša” upuriem. 2003.gadā toreizējās Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas valsts vizītes laikā Polijā piemiņas istaba tika nosaukta K.Čakstes vārdā. Tajā glabājas Latvijas vēsturnieku komisijas sagādātie materiāli par K.Čaksti un citiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri bija ieslodzīti Stuthofas koncentrācijas nometnē.

Kopš vācu okupācijas sākuma K.Čakste uzturēja sakarus ar dažādām nacionālās pretestības grupām, kas iestājās par neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas atjaunošanu, balstoties uz 1922.gada Satversmi. Latvijas Centrālā Padome 1943.gadā K.Čaksti ievēlēja par tās priekšsēdētāju. K.Čakste nodibināja un uzturēja sakarus ar Latvijas diplomātiskajiem pārstāvjiem ārvalstīs, kā arī ar igauņu un lietuviešu nacionālās pretestības kustībām. 1944.gadā K.Čakste tika apcietināts, ieslodzīts Salaspils nometnē un pēc tam pārvests uz Štuthofas koncentrācijas nometni.

K.Čakste mira 1945.gada 21.februārī ceļā no Štuthofas nometnes uz Lauenburgas koncentrācijas nometni jeb t.s. „Nāves marša” laikā. K.Čakste tika apglabāts Polijas pilsētā Genšā, vēlāk viņa mirstīgās atliekas tika pārapbedītas Nāves marša upuru kapsētā Kašubas Krempā.