Ubezpieczenie zdrowotne

30.05.2016. 15:38

Jeśli nagle zachorujesz podczas tymczasowego pobytu za granicą – na wakacjach, podczas podróży służbowej czy też na studiach – jako obywatelowi UE przysługuje Ci prawo do leczenia, którego nie można odłożyć do czasu Twojego powrotu do domu. Masz takie same prawa do opieki zdrowotnej jak osoby ubezpieczone w kraju, w którym przebywasz.

Podczas wszystkich wyjazdów zagranicznych powinieneś mieć przy sobie europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Karta ta stanowi dowód, że jesteś ubezpieczony w jednym z krajów UE, oraz uprości płatności i procedury zwrotu poniesionych kosztów.

Jeśli nie masz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub nie możesz z niej skorzystać (np. w prywatnym szpitalu, który nie jest objęty systemem EKUZ), placówka medyczna nie może odmówić Ci opieki. Jednak możesz zostać poproszony o dokonanie zapłaty – po powrocie do domu będziesz mógł ubiegać się o zwrot kosztów.

Formalnie istnieją duże różnice między nieplanowaną opieką zdrowotną (gdy niespodziewanie zachorujesz) a planowanym leczeniem (w przypadku podróży za granicę w celu odbycia tam leczenia).

Jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego