Podróż do Łotwy z pozwoleniami na pobyt oraz wizami długookresowymi wydanymi w Polsce

14.09.2016. 14:00

Cudzoziemiec, który posiada ważną wizę długookresową (kategoria D) bądź pozwolenie na pobyt wydane w Polsce (albo w każdym innym kraju należącym do strefy Schengen) może podróżować do Łotwy i znajdować się tam nie dłużej niż 90 dni w ciągu 180 dni, jeżeli spełnia następujące wymagania:

  • Posiada ważny dokument uprawniający do podróżowania
  • Może uzasadnić cel i warnuki zamierzonego pobytu
  • Ma wystarczająco dużo środków do życia jak podczas planowanego pobytu, tak również dla drogi powrotnej do kraju pobytu, z którego rozpoczęto podróż;
  • W systemie informacyjnym strefy Schengen nie ma informacji, że dana osoba ma zakaz wjazdu nałożoną przez któregoś z państw strefy Schengen oraz podróżowania po strefie Schengen,;
  • Nie jest uważany za zagrożenie wewnętrzne, zdrowia publicznego oraz stosunków międzynarodowych dla któregoś z państw strefy Schengen.

Więcej informacji (po angielsku) znajdą Państwo tutaj: http://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/travel-with-residence-permits-and-long-stay-visas-issued-by-the-schengen-states