Personel

12.02.2021. 10:57

Jego Ekscelencja Pan Edgars Bondars
Ambasador Pelnomocny i Nadzwyczajny

Podpułkownik Aivars Spriedējs
Attaché Obrony

Pani Inga Ozoliņa
Radca

Pani Vita Lauva 
I Sekretarz - Konsul

Pan Māris Rumpe
III Sekretarz

Pani Brigita Meija
Sekretarka Ambasady

Pani Malgorzata Doniza
Sekretarka Ambasady
(do spraw administracyjno-technicznych)