Personel

08.04.2019. 16:58

Jego Ekscelencja Pan Edgars Bondars
Ambasador Pelnomocny i Nadzwyczajny

Pan Andrejs Grinaško 
I Sekretarz, Zastępca Szefa Misji

Pani Vita Lauva 
I Sekretarz - Konsul

Pan Māris Rumpe
III Sekretarz

Pani Brigita Meija
Sekretarka Ambasady

Pani Malgorzata Doniza
Sekretarka Ambasady
(do spraw administracyjno-technicznych)