Vēstnieks

10.11.2020. 17:38

Eduards Stiprais 2020

Eduards STIPRAIS

Latvijas Republikas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Francijas Republikā

Dzimis 1969.gada 19.februārī, Rīgā. Pēc Latvijas Universitātes ekonomikas fakultātes pabeigšanas, iegūstot maģistra grādu ekonomiskās un sociālās plānošanas specialitātē, Eduards Stiprais uzsāk savu karjeru Latvijas Republikas Ārlietu dienestā 1992.gadā.

Sava dienesta laikā ir bijis Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājs, tāpat arī vēstnieks Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē. No 2016.gada septembra līdz 2020.gada augustam Eduards Stiprais ir Eiropas Savienības delegācijas Uzbekistānā vadītājs. Kopš 2020.gada septembra ieņem Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Francijas Republikā amatu.

Eduards Stiprais ir saņēmis Francijas, Norvēģijas, Ukrainas un Latvijas valstu apbalvojumus, tai skaitā, apbalvots ar Latvijas IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Eduards Stiprais brīvi pārvalda angļu, franču un krievu valodu, ir mācījies arī spāņu un uzbeku valodu.