Pase / personas apliecība (eID)

01.04.2019. 13:38

Lai noformētu pasi / personas apliecību, vēstniecībā jāierodas personīgi, iepriekš piesakot apmeklējumu.

Pases un personas apliecinājuma pieteikumi tiek pieņemti no Latvijas valstspiederīgajiem, kas Iedzīvotāju reģistrā kā savu dzīvesvietu ir norādījuši Franciju vai Monako (izņēmuma kārtā pasei vai personas apliecībai vēstniecībā var pietiekties arī Latvijas valstspiederīgie, kuru patstāvīgā dzīvesvieta ārvalstī neietilpst nevienas vēstniecības konsulārajā apgabalā).

Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, ir jāierodas kopā ar vecāku vai aizbildni.

Lai saņemtu pasi / personas apliecību, vēstniecībā jāiesniedz / jāuzrāda vecā pase / personas apliecība (ja ir).

Ja pase tiek izgatavota pirmo reizi, jāiesniedz dzimšanas apliecība un paziņojums par personas koda piešķiršanu.

Ja ir notikušas šādas izmaiņas:

  • laulības noslēgšana un uzvārda maiņa - jāiesniedz laulības apliecības oriģināls, dzīvesbiedra/-es pases / personas apliecības kopija,
  • laulības šķiršana un uzvārda maiņa – jāiesniedz tiesas sprieduma vai notariālā akta oriģināls par laulības šķiršanu,
  • piedzimis bērns, un Jūs vēlaties bērna vārdu ierakstīt savā pasē – jāiesniedz dzimšanas apliecības oriģināls un otra vecāka pases / personas apliecības kopija.

Fotografēšana notiek vēstniecībā pieteikuma noformēšanas laikā.

Bērniem līdz 5 gadu vecumam jāiesniedz fotosalonā izgatavota fotogrāfija (3x4 cm, uz balta fona).

Pakalpojums

EUR

pase

73.46

personas apliecība

59.23

pase un personas apliecība

80.57

pase (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

59.23

personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

52.11

pase un personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

66.34

Pases / personas apliecības saņemšana pa pastu

10.00

Pases / personas apliecības izgatavošana un dokumentu piegāde uz jūsu adresi var aizņemt līdz 6 nedēļām.

Ja pasi / personas apliecību vēlaties saņemt pa pastu, vēstniecībā ir jāiesniedz apmaksāta aploksne ar norādītu dzīvesvietas pasta adresi. Aploksnei jābūt izsekojamai un izsniedzamai personai pret parakstu.