Atteikšanās no nepilsoņa statusa

29.06.2016. 14:31

Saskaņā ar likuma „Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" (turpmāk – likums) 6.panta pirmo daļu Latvijas nepilsonim, kurš ieguvis citas valsts pilsonību (pavalstniecību), ir pienākums atteikties no nepilsoņa statusa 30 dienu laikā pēc šādas pilsonības (pavalstniecības) iegūšanas.
Saskaņā ar likuma 6.panta otro daļu Latvijas nepilsonim, kuram tiek garantēta kādas valsts pilsonība (pavalstniecība) vai ir izsniegts kādas ārvalsts ceļošanas dokuments, ir tiesības atteikties no nepilsoņa statusa.

Lai atteiktos no Latvijas nepilsoņa statusa, personai jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs jāiesniedz:

  1. iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa;
  2. Latvijas nepilsoņa pase;
  3. dokumenta, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanu, parakstīta un datēta kopija ar pašrocīgi uzrakstītu norādi uz tās: Es, (vārds, uzvārds), piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai.

Par atteikšanos no nepilsoņa statusa jāsedz konsulārā nodeva par dokumentu pārsūtīšanu 45 EUR apmērā (apmaksu var veikt skaidrā naudā, ar čeku vai bankas karti).

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki vai tās likumīgais pārstāvis. Ja nepilngadīgā persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu, tad, lai atteiktos no nepilsoņa statusa, ir nepieciešama tās rakstveida piekrišana.

Ja persona likumā noteiktajā kārtībā neatsakās no Latvijas nepilsoņa statusa, saskaņā ar likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu tai atņem Latvijas nepilsoņa statusu.