Vēstniecības darbinieki

29.08.2019. 16:03

Inga Skrūzmane

Padomniece

Katrīna Kjaspere

Trešā sekretāre, diasporas jautājumi

Solvita Rakitko

Lietvede

Pulkvedis Agris Ozoliņš

1. ranga aizsardzības atašejs