Tautiešiem

22.08.2018. 17:48

Pēc Otrā pasaules kara Kanādā uz dzīvi apmetās vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kas okupācijas rezultātā bija spiesti pamest Latviju. Pateicoties latviešu kopienas pārstāvju neatlaidīgam darbam, kā arī Kanādas valdības atbalstam, latviešu kopiena spēja pastāvēt un saglabāt latviskumu okupācijas gados, veidojot latviešu kopienas, latviešu centrus, dibinot skolas. Latviešu kopienas pārstāvji Kanādā snieguši būtisku atbalstu Latvijai ceļā uz neatkarības atgūšanu.

Arī pēdējā desmitgadē darba meklējumos Kanādā ir ieradušies daudzi Latvijas valstspiederīgie.

Latvijas valdība ir izstrādājusi virkni priekšlikumu migrācijas jautājumu risināšanai un apliecina interesi veicināt izbraukušo iedzīvotāju atgriešanos Latvijā. 2013. gada 30. jūlijā Latvijas valdība apstiprināja Reemigrācijas atbalsta pasākumu plānu 2013.-2016. gadam. Plāna galvenais mērķis ir atbalstīt un palīdzēt aizbraukušajiem tautiešiem, kuri vēlas atgriezties un strādāt Latvijā vai no savas mītnes zemes vēlas uzturēt ciešākas saites ar Latviju.

Noderīgas saites:

LNAK
Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā

http://www.lnak.net

LNJAK
Latviešu Nacionālā Jauniešu Apvienība Kanādā

http://www.lnjak.com
Latvijas - Kanādas uzņēmējdarbības padome ''LatCan''

http://www.latcan.org/

Latvijas-Kanādas biznesa konsultāciju uzņēmums „Lettonia Trading Inc”  http://lettoniatrading.com/

Kanādas Latviešu Centrs Toronto

http://www.latviancentre.org

Latviešu Kredītsabiedrība

http://www.latviancreditunion.com

Bērnu nometne „Tērvete” http://www.tervete.ca
Latviešu kristīgā bērnu nometne ''Saulaine''

http://www.campsaulaine.com/

Bērnu nometne „Sidrabene”  http://www.standrewslatvian.org/sidrabene/camp/

Sv. Andreja Draudze

Toronto Latviešu biedrības sestdienas skola

http://www.standrewslatvian.org/

http://www.torontolatviesuskola.com