Dubultpilsonības jautājumi

01.10.2018. 22:01

2013. gada 1. oktobrī spēkā stājās Pilsonības likuma grozījumi, kas pieļauj dubultpilsonības izveidošanos.

I. Ja Jums jau ir Latvijas pilsonība un esat kļuvis arī par citas valsts pilsoni, tad Jums ir jāinformē Latvijas iestādes par dubultpilsonību. Lai to izdarītu, nosūtiet uz vēstniecību:

  • iesniegumu (veidlapu meklējiet šeit);
  • otrās pilsonības valsts pases kopiju (vai citu dokumentu kas apliecina, ka esat šīs valsts pilsonis).

Valstu sarakstu, ar kurām ir pieļaujama dubultpilsonības izveidošanās, meklējiet šeit. 

SVARĪGI! Ja Jūs esat kļuvis par tādas valsts pilsoni, ar kuru nav pieļauta dubultpilsonības izveidošanās, tad Jūsu pienākums ir atteikties no Latvijas pilsonības.

II. Ja Jūs esat citas valsts pilsonis un vēlaties pieteikties Latvijas pilsonībai, tad Jums vispirms jānoskaidro, vai Jums ir pamats pieteikties Latvijas pilsonībai. Ja Jums ir vairāk nekā viens pamatojums Latvijas pilsonības pieprasīšanai, tad Jums ir jāizvēlas viens no pamatojumiem un jāiesniedz attiecīgie dokumenti. Noskaidrot, vai Jums ir pamats Latvijas pilsonības pieprasīšanai, kā arī to, kādi dokumenti Jums ir jāiesniedz, varat Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilsonība-un-pilsonības-reģistrācija/pilsonības-reģistrācija/. Katram pilsonības iegūšanas veidam ir dots dokumentu saraksts, kuri jāiesniedz.

Ir vairākas iespējas, kā var iesniegt pieteikuma pieprasījumu.

Latvijas pilsonības pieprasījumu varat sūtīt pa tiešo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kas ir kompetentā iestāde pilsonības piešķiršanas jautājumos.

Pilsonības pieprasījumus varat iesniegt vai sūtīt arī uz Latvijas vēstniecību Kanādā, kas tos tālāk pārsūtīs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Gadījumā, ja Jūs izvēlaties pilsonības pieprasījumu iesniegt ar Latvijas vēstniecības starpniecību, tad samaksu (70 CAD) par dokumentu pārsūtīšanu būs jāveic vēstniecībā klātienē vai telefoniski ar kredītkarti. 

Vēstniecība vērš uzmanību uz to, ka visiem Kanādā izdotiem civilstāvokļu akta reģistrācijas dokumentiem (dzimšanas apliecība (garā forma), laulību apliecības u.c.) jābūt legalizētiem (legalizācijas kārtība pieejama šeit). SVARĪGI! Par pilsonības piešķiršanu (vai nepieciešamību iesniegt papildus dokumentus) Jums tiks paziņots rakstiski. Aizpildot iesniegumu,  pārbaudiet Jūsu adreses, telefona numura un e-pasta adreses pareizību!