Dokumentu legalizācija

01.10.2018. 21:01

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, ko veic konsulārā amatpersona (vai kompetenta ārvalsts institūcija), lai vienā valstī sastādīti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Legalizējot tiek apliecināts dokumenta parakstītājas amatpersonas tiesiskais statuss un pilnvaras.

Tā kā Kanāda nav 1961.gada Hāgas konvencijas Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu dalībvalsts, lai Kanādā sastādīti dokumenti iegūtu juridisku spēku Latvijas Republikā, dokumenti vispirms jālegalizē Kanādas Ārlietu ministrijā (Department of Foreign Affairs and International Trade Canada), bet pēc tam Latvijas vēstniecībā Kanādā.

Par dokumentu legalizācijas kārtību Kanādas Ārlietu ministrijā skatīt šeit:

Kanādas Ārlietu ministrijā legalizācijas pakalpojums ir bez maksas.

Vēstniecībā iesniegt dokumentus legalizācijai var sūtot pa pastu vai ierodoties personīgi.

Iesniedzamie dokumenti (ja dokumentus sūtāt pa pastu):

  1. legalizējamais dokuments;
  2. pavadvēstule angļu valodā Kanādas Ārlietu ministrijai, lai dokumentus pēc legalizēšanas nogādā Latvijas vēstniecībā Otavā;
  3. aizpildīts iesniegums vēstniecībai: 
  4. personu apliecinoša dokumenta vai dokumenta, kas ļauj identificēt personu, kopija;
  5. dokumenta, kas apliecina personas legālu uzturēšanos Kanādā, kopija (piemēram, uzturēšanās atļauja vai vīza);
  6. apmaksāta aploksne ar Jūsu adresi, dokumentu nosūtīšanai atpakaļ;

SAMAKSA PAR VIENA DOKUMENTA LEGALIZĀCIJU IR:

Divu dienu laikā - 25 CAD 

Divu stundu laikā – 50 CAD

Samaksu var veikt ar kredītkarti.