Dokumentu izprasīšana no Latvijas

01.10.2018. 21:58

Policijas izziņas par personas (ne)sodāmību izprasīšana

Lai izprasītu policijas izziņu, personai vēstniecībā jāiesniedz:

 1. aizpildīts un parakstīts iesniegums (veidlapa), kurā ir jānorāda:
 • personas vārds (-i ) , uzvārds, personas kods;
 • ja persona mainījusi vārdu, uzvārdu, personas kodu, tad norāda arī tos;
 • personas dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese;
 • kādam nolūkam ziņas nepieciešamas;
 • valsts iestāde, kurā izsniegtā izziņa tiks iesniegta;
 • nepieciešamo ziņu apjoms (par kādu periodu nepieciešamas ziņas no Soda reģistra)
 1. personas pases datu lapas kopija, uz kuras norādīts – "Es, [vārds, uzvārds], piekrītu, ka manus personas datus izmantos, lai saņemtu konsulāro pakalpojumu".
 2. samaksa – 55 CAD. Samaksa veicama telefoniski ar kredītkarti vai klātienē vēstniecībā ar kredītkarti.
 3. legālu uzturēšanos Kanādā pamatojoša dokumenta kopija.
 4. apmaksāta aploksne ierakstītas vēstules nosūtīšanai (Xpresspost).

Dzimšanas, laulības, miršanas apliecību un izziņu izprasīšana

Lai izprasītu atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu, personai jāaizpilda un vēstniecībā jāiesniedz iesniegums.

Iesniegums atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra saņemšanai

Iesniegums atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra saņemšanai

Iesniegums atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra saņemšanai

Informācija ir jāsniedz precīzi un skaidri salasāmā rokrakstā.

Izprasot dokumentus, personai vēstniecībā jāuzrāda Latvijas pase/personas apliecība. Sūtot pa pastu, jāpievieno personas pases datu lapas kopija, uz kuras norādīts – "Es, [vārds, uzvārds], piekrītu, ka manus personas datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai”, datums un paraksts.

Valsts nodeva par atkārtotas dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības izprasīšanu ir 15 CAD.

Samaksa par izziņu no civilstāvokļu aktu reģistra ir 35 CAD.

Gadījumā, ja izziņu nepieciešams apliecināt ar Apostille, tā tiek izprasīta no Latvijas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta. Samaksa ir 160 CAD.

Ja vēlaties, lai izprasīto dokumentu Jums nosūta pa pastu, Jums ir iespēja:

   veikt samaksu 25.00 CAD par pasta izdevumiem par dokumenta nosūtīšanu ar reģistrētu sūtījumu uz Jūsu norādīto adresi Kanādā;

   iesniegt apmaksātu drošā pasta (xpresspost vai kurjerpasta) aploksni.

Dokumentu (piemēram, par izglītību, darba stāžu, īpašumu u.c.) izprasīšana:

Dokumentus ar vēstniecības starpniecību izprasa tad, ja nepieciešama dokumentu īstuma apliecināšana ar Apostille vai legalizācija. Visos pārējos gadījumos dokumenti ir izprasāmi nepastarpināti no kompetentajām iestādēm Latvijā. Lai saņemtu augstskolas diploma vai atestāta dublikātu, kā arī izziņas par mācībām vai studijām Latvijas izglītības iestādē, dokumenta izprasītājam jāsazinās ar attiecīgo mācību iestādi vai, ja tāda reorganizēta vai likvidēta, ar Latvijas Nacionālo arhīvu. Izziņa no Zemesgrāmatas par īpašuma esamību vai neesamību Latvijā izprasāma personīgi vai uz pilnvaras pamata no Valsts Zemes dienesta. Saņemt minētos dokumentus varēs ar vēstniecības starpniecību tikai gadījumos, ja persona savā iesniegumā iestādei būs lūgusi apliecināt dokumenta īstumu.

Lai izprasītu dokumentus bez vēstniecības starpniecības, lūdzam izmantot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai šādās Latvijas iestādēs:

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
(Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumenti un izziņas)
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38a, Rīga, LV-1011, Latvija
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājaslapa: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/lv-ministrija-struktura-dd-html

Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departaments
(tiesu spriedumi par laulības šķiršanu)
Adrese: Brīvības bulvāris 36, LV-1536, Rīga
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājas lapa: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/lv-ministrija-struktura-tsd-html

Latvijas Nacionālais arhīvs
(izziņas par darba stāžu, pensiju)
Adrese: Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājaslapa: https://www.arhivi.gov.lv/

Lai izprasītu dokumentu, kuram ir nepieciešama legalizācija no Latvijas kompetentām institūcijām, uz vēstniecību jānosūta vai personīgi jāiesniedz:

 • aizpildīta anketa 2 eksemplāros. Aizpildot dokumenta izprasīšanas anketu, lūdzam to kārtīgi izlasīt un aizpildīt tikai punktus, kas attiecas uz Jūsu izprasāmo dokumentu un personu.
 • Samaksa par dokumentu izprasīšanu un pārsūtīšanu:

   Konsulārā nodeva par viena dokumenta izprasīšanu ir 50 CAD;

   Konsulārā nodeva par dokumentu pārsūtīšanu uz Latviju ir 70 CAD.

 • personas pases datu lapas kopija, uz kuras norādīts – "Es, [vārds, uzvārds], piekrītu, ka manus personas datus izmantos konsulārā pakalpojums saņemšanai", datums un paraksts.
 • Ja dokuments tiek izprasīts no Latvijas arhīviem, samaksa tiks noteikta, izsniedzot arhīva izziņu.
 • aizpildīta anketa ar Jūsu kontaktinformāciju .

Ja vēlaties, lai izprasīto dokumentu Jums nosūta pa pastu, Jums ir iespēja:

   Veikt samaksu 25.00 CAD par pasta izdevumiem par dokumenta nosūtīšanu ar reģistrētu sūtījumu uz Jūsu norādīto adresi Kanādā;

   iesniegt apmaksātu reģistrētā pasta (xpresspost vai kurjerpasta) aploksni.

Vēstniecība neuzņemas atbildību par anketā norādītajiem datiem, kā arī informē Jūs, ka iekasētā samaksa par izprasīšanu netiks atgriezta gadījumā, ja dokuments Latvijas Republikā nav atrodams.

Dokumentu izprasīšanas anketas elektronisko versiju latviešu valodā (MS Word formātā) var aizpildīt šeit

Dokumentu izprasīšanas anketas elektronisko versiju angļu valodā (MS Word formātā) var aizpildīt šeit

Dokumentu izprasīšanas anketas elektronisko versiju franču valodā (MS Word formātā) var aizpildīt šeit