Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

01.10.2018. 22:04

Lai atteiktos no Latvijas Republikas nepilsoņa statusa, personai vēstniecībā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. pašrocīgi aizpildīta iesnieguma forma (Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu, ja iesniedzēja paraksts ir notariāli apliecināts);
  2. jāuzrāda LV nepilsoņa pase, bet gadījumā, ja persona jau ieguvusi Kanādas pilsonību, LV nepilsoņa pase jānodod;
  3. dokuments, kas apliecina, ka persona jau ir Kanādas pilsonis vai tai tiek garantēta Kanādas pilsonība (oriģināls vai notariāli apliecināta kopija);
  4. samaksa par dokumentu noformēšanu un pārsūtīšanu – 70 CAD.

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem iesniedzot nepilngadīgās personas dzimšanas apliecības kopiju.

Nepilngadīgā persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumā ar parakstu apliecina, ka piekrīt atteikties no nepilsoņa statusa.