Atgriešanās apliecības izsniegšana

01.10.2018. 20:50

Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kas apliecina Latvijas Republikas jurisdikcijā esošās personas identitāti un aizstāj Latvijas Republikas iestāžu izsniegtu ceļošanas dokumentu (pasi). Atgriešanās apliecība dod tiesības tās saņēmējam vienreiz šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu, atgriežoties no ārvalstīm Latvijas Republikā.

Atgriešanās apliecība tiek izsniegta, ja persona, īslaicīgi uzturoties Kanādā, nozaudējusi Latvijas Republikas pasi, tā tikusi nozagta vai kļuvusi ceļošanai nederīga. Atgriešanās apliecība ārkārtas situācijā var tikt izsniegta 24 stundu laikā. Šī dokumenta derīguma termiņš ir 30 dienas.

Pēc Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas Jums jānodod atgriešanās apliecība jebkurā Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā un jānoformē tur jauna Latvijas Republikas pase: http://www.pmlp.gov.lv/.

Lai vēstniecībā noformētu atgriešanās apliecību, iesniedzami šādi dokumenti:

  1. aizpildīts un parakstīts iesniegums atgriešanās apliecības saņemšanai. Gadījumā, ja atgriešanās apliecība tiek pieprasīta nepilngadīgam bērnam līdz 15 gadu vecumam, vecākiem papildus ir jāuzraksta vēstniecībai adresēts iesniegums;
  2. nederīgā Latvijas pilsoņa/nepilsoņa pase, vai personas apliecība vai kāds dokuments, vai dokumenta kopija, kas apliecina personas identitāti (ja tāds ir personas rīcībā, piemēram, vadītāja apliecības kopija);
  3. ja pase/personas apliecība nozagta vai nozaudēta: rakstisks paskaidrojums par personas dokumenta nozagšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem un Kanādas policijas izziņa (ja tādu iespējams iegūt);
  4. divas pases izmēra fotogrāfijas (35 x 45 mm);
  5. samaksa par atgriešanās apliecības noformēšanu - 25 CAD, un samaksa par atgriešanās apliecības nosūtīšanu ar reģistrētu pastu Kanādā - 25 CAD. Par samaksas kārtību lūdzam sazināties ar vēstniecību! 

Lūdzam dokumentus nosūtīt uz šādu adresi:

Embassy of Latvia
350 Sparks Street, Suite 1200
Ottawa, Ontario, K1R 7S8
tel. 613 238 6014 or 613 238 6868