Norvēģijas saites

02.12.2014. 19:09

Norvēģijas oficiālā tīmekļa vietne Latvijā

http://www.norvegija.lv

Informācija par Norvēģiju

http://www.norway.no/Default.asp?

Oficiālās iestādes Norvēģijā

http://www.norway.no/styresmakter/

Informācija tiem, kas nesen pārcēlušies uz Norvēģiju

http://www.nyinorge.no/en/New-in-Norway/