Latvijas un Norvēģijas divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

Latvijas un Norvēģijas sadarbība ir plaša un daudzveidīga. Aktīvs ir abu valstu politiskais dialogs kā divpusējā un reģionālā līmenī, tā arī starptautisko organizāciju ietvaros. Augstu vērtējama sadarbība aizsardzības jomā, ciešās kultūras un ekonomiskās saites. Latvijai ļoti nozīmīgs ir Norvēģijas sniegtais atbalsts reģionu harmoniskai attīstībai divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros. 11.Saeimā izveidota Deputātu grupa sadarbībai ar Norvēģijas parlamentu – Stortingu, kas sastāv no 17 deputātiem. Grupas vadītājs ir Aleksejs Loskutovs.