Ziņas Iedzīvotāju reģistrā

28.02.2020. 15:58

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu, ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās.

Ziņas iespējams reģistrēt, griežoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai ar Latvijas vēstniecības Norvēģijā starpniecību.

Vēršam uzmanību, ka no 2019.gada 1.oktobra par ziņu reģistrāciju par laulību, tās škiršanu un ziņu iekļaušanu reģistrā par bērnu, vienlaicīgi, nesagatavojot pieteikumu pirmajam vai jaunam personu apliecinošajam dokumentam ar Latvijas vēstniecības Norvēģijā starpniecību ir jāmaksā konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā.

Konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2VĀRDS UZVĀRDS, pakalpojums

Ziņu reģistrācija par laulību

Lai ar Latvijas vēstniecības Norvēģijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs reģistrētu laulību, vēstniecībā personīgi jāiesniedz vai jānosūta šādi dokumenti:

1. aizpildīts iesniegums par laulības noslēgšanu ārvalstī.

2. Starptautiskā laulības apliecība.

3. Sava un dzīvesbiedra/-es pases kopijas, ja tās tiek sūtītas pa pastu, vai oriģināli ierodoties vēstniecībā;

4. Apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas) par konsulārās nodevas apmaksu. Apmaksu iespējams veikt arī vēstniecībā. Apmaksu iespējams veikt tikai ar bankas karti;

Ziņu reģistrācija par laulības šķiršanu

Lai ar Latvijas vēstniecības Norvēģijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs šķirtu laulību, vēstniecībā personīgi jāiesniedz vai jānosūta šādi dokumenti:

1. aizpildīts iesniegums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu ārvalstī.

2. Šķiršanās tiesas sprieduma oriģināls.

3. Pases kopija, ja tā tiek sūtīta pa pastu, vai oriģināls ierodoties vēstniecībā;

4. Apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas) par konsulārās nodevas apmaksu. Apmaksu iespējams veikt arī vēstniecībā. Apmaksu iespējams veikt tikai ar bankas karti;

Ziņu reģistrācija par bērnu

Lai ar Latvijas vēstniecības Norvēģijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs dzimušu bērnu, vēstniecībā personīgi jāiesniedz vai jānosūta šādi dokumenti:

1. Brīvas formas iesniegums;

2. Dzimšanas apliecība uz starptautiskās veidlapas (teksts arī angļu valodā);

3. Abu vecāku pases kopijas ar apliecinājumu ”piekrītu savu personas datu izmantošanai” personas parakstu un datumu, ja tās tiek sūtītas pa pastu, vai oriģināli ierodoties vēstniecībā;

4. Apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas) par konsulārās nodevas apmaksu. Apmaksu iespējams veikt arī vēstniecībā. Apmaksu iespējams veikt tikai ar bankas karti;