Pilsonības jautājumi

28.07.2020. 15:58

Pirms dokumentus iesniegšanas lūdzam pārliecināties, ka esat informējuši Latvijas iestādes par savu dzīvesvietu Norvēģijā vai Islandē, jo Latvijas vēstniecība Norvēģijā sniedz konsulāros pakalpojumus tikai  tām personām, kuras norādījušas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo Norvēģijā vai Islandē.

 

Bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni

Norvēģijā vai Islandē dzimušais bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi.

Lai reģistrētu bērnu par Latvijas pilsoni un saņemtu personas kodu, vēstniecībā personīgi vai pa pastu jāiesniedz šādi dokumenti:

1.    aizpildīts iesniegums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;

2.    bērna dzimšanas apliecības oriģināls angļu valodā (Fødselsattest - Extract of the register of births, bezmaksas izsniedz Norvēģijas Nodokļu pārvalde (Skattekontor). Dzimšanas apliecībai Apostille* nav nepieciešama);

3.    abu vecāku pasu kopijas (uz kopijām obligāti jāuzraksta: „Esvārds, uzvārds, piekrītu, savu personas datu izmantošanai”; jāparakstās un jānorāda datums), ja tā tiek sūtīta pa pastu, vai oriģināls ierodoties vēstniecībā;

4.    Norvēģijas vai Islandes dzīvesvietas pieraksta izziņas kopija vai abu vecāku (Latvijas pilsoņu) aizpildīts iesniegums par viņu dzīvesvietu Norvēģijā vai Islandē;

5.    Latviešu valodas aģentūras slēdziens par bērna vārda un uzvārda pareizu atveidi latviešu valodā. Šo slēdzienu varat saņemt pa e-pastu, rakstot uz: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Rakstot miniet bērna vārdu un uzvārdu tādā formā, kā tas ir rakstīts dzimšanas apliecībā, kā arī miniet otra vecāka (ja viņš ir ārvalstnieks) tautību.

6.    Ja pēc bērna reģistrācijas Latvijas pilsonībā plānojat bērna pasi gatavot ar vēstniecības starpniecību, dzimšanas apliecības oriģināls Jums tiks atgriezts pie pieteikuma iesniegšanas vai pases saņemšanas. Ja vēlaties dzimšanas apliecības oriģinālu saņemt atpakaļ pa pastu, pieteikumam jāpievieno ierakstītam sūtījumam (Rekommandert) marķēta aploksne ar Jūsu adresi, dzimšanas apliecības oriģināla atpakaļ saņemšanai.

7.    Vēršam uzmanību, ka no 2019.gada 1.oktobra par bērna reģistrāciju ar Latvijas vēstniecības Norvēģijā starpniecību ir jāmaksā konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā.

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2VĀRDS UZVĀRDS, bērna reģistrēšana Latvijas pilsonībā

Summa: 40 EUR

Lēmumu par pilsonības piešķiršanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un par to nosūta vēstuli bērna vecākiem uz norādīto adresi Norvēģijā vai Islandē.

Pēc pilsonības piešķiršanas un personas koda saņemšanas, bērnam var pieteikt pasi/ personas apliecību.

 

Atteikšanās no Latvijas pilsonības

Attiecībā uz nosacījumiem un procedūru Norvēģijas pilsonības iegūšanai Jums jāvēršas Norvēģijas Imigrācijas direkcijā (UDI).

Vēršam uzmanību, ka UDI izsniedz elektroniskas vēstules bez iestādes amatpersonas paraksta un zīmoga, taču, lai dokumentam būtu juridisks spēks Latvijā, lūgums vērsties UDI, lai saņemtu Norvēģijas pilsonības garantijas vēstuli ar amatpersonas parakstu un iestādes zīmogu.

Vēstniecībā jāiesniedz:

·         UDI garantijas vēstules oriģināls angļu valodā par Norvēģijas pilsonības garantēšanu;

·         Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei adresēts iesniegums par atteikšanos no Latvijas pilsonības;

·         ja no pilsonības atsakās arī nepilngadīgs bērns, tad jāaizpilda iesniegums;

·         Latvijas pilsoņa pase un/vai personas apliecība;

·         Apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas), ka ir pārskaitītas valsts un konsulārās nodevas, (jāveic 2 maksājumi – valsts un konsulārās nodevas atsevišķi) vai jāsamaksā vēstniecībā, veicot maksājumu tikai ar bankas karti;

Svarīgi!  Katras nodevas apmaksa ir jāveic atsevišķi uz rekvizītos norādītajiem kontiem, izmantojot rekvizītos norādītos maksājumu mērķus.  Neprecīzi veikti maksājumi var ievērojami paildzināt pakalpojuma sniegšanas laiku.

Valsts nodevas rekvizīti:

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV81TREL1060110919100

Maksājuma mērķis: VĀRDS UZVĀRDS, atteikšanās no Latvijas pilsonības

Summa: 21,34 EUR

 

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2, VĀRDS UZVĀRDS, atteikšanās no Latvijas pilsonības

Summa: 40 EUR

Jūsu pieteikumu sūtīsim uz Latviju un aptuveni 1-2 mēnešu laikā uz Jūsu Norvēģijā norādīto adresi  vai e-pastu atnāks  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) lēmums latviešu valodā par pilsonības zaudēšanu.

Vēstniecības izziņa (ja vēlējāties tādu saņemt) tiks izsniegta vai nosūtīta pa pastu, kad tiks saņemts PMLP lēmums par Latvijas pilsonības zaudēšanu un vēstniecībā iesniegta Latvijas pase un/vai personas apliecība.

Plašāka informācija par atteikšanos no Latvijas pilsonības pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā

 

Atteikšanās no nepilsoņa statusa

Pirms dokumentu iesniegšanas lūdzam pārliecināties, ka esat informējuši Latvijas iestādes par savu dzīvesvietu Norvēģijā vai Islandē, jo Latvijas vēstniecība Norvēģijā sniedz konsulāros pakalpojumus tikai personām, kuras norādījušas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo Norvēģijā vai Islandē.

Latvijas nepilsonim, kurš ieguvis citas valsts pilsonību, ir pienākums atteikties no nepilsoņa statusa 30 dienu laikā pēc pilsonības iegūšanas.

Latvijas nepilsonim, kuram tiek garantēta kādas valsts pilsonība vai ir izsniegts kādas ārvalsts ceļošanas dokuments, ir tiesības atteikties no nepilsoņa statusa.

Attiecībā uz nosacījumiem un procedūru Norvēģijas pilsonības iegūšanai Jums jāvēršas Norvēģijas Imigrācijas direkcijā (UDI)

Lai atteiktos no Latvijas  nepilsoņa statusa, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

1.    iesniegums (veidlapa pilngadīgai personaiveidlapa nepilngadīgā bērna vārdā) par atteikšanos no nepilsoņa statusa, iesniegums var būt arī brīvā formā. Ja iesniegums tiek nosūtīts pa pastu, parakstam jābūt notariāli apstiprinātam;

2.    Latvijas nepilsoņa pase vai pases kopija (ja iesniegums tiek sūtīts pa pastu);

3.    UDI vēstules oriģinālu par pilsonības garantēšanu vai iegūšanu (vēstulei jābūt vai nu angļu valodā, vai arī notariāli apstiprinātam tulkojumam latviešu valodā);

4.    Apliecinājums (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas), ka ir pārskaitīta konsulārā nodeva 40 EUR apmērā, vai jāsamaksā vēstniecībā, veicot maksājumu tikai ar bankas karti.

Svarīgi!  Katras nodevas apmaksa ir jāveic atsevišķi uz rekvizītos norādītajiem kontiem, izmantojot rekvizītos norādītos maksājumu mērķus.  Neprecīzi veikti maksājumi var ievērojami paildzināt pakalpojuma sniegšanas laiku.

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2, VĀRDS UZVĀRDS, atteikšanās no nepilsoņa statusa

Summa: 40 EUR

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2VĀRDS UZVĀRDS, pasta sūtījums

Summa:

Norvēģijā - 15 EUR

Islandē – 25 EUR

Dokumentus atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa variet atsūtīt arī uz vēstniecību pa pastu (Embassy of Latvia, PO Box 4027 AMB, 0244 Oslo un vēstules otrā pusē norādot Jūsu atpakaļadresi).

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki, papildus augstāk minētajiem dokumentiem iesniedzot nepilngadīgās personas dzimšanas apliecības kopiju.

Nepilngadīga persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumā ar parakstu apliecina, ka piekrīt atteikties no nepilsoņa statusa.

Plašāka informācija par pilsonības jautājumiem pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.

 

Pilsonības atjaunošana

Bijušie Latvijas pilsoņi, kuri Latvijas pilsonību ir zaudējuši sakarā ar Vācijas vai citas ES un/vai NATO dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonības iegūšanu, var atjaunot savu Latvijas pilsonību, personiski  vai pa pastu iesniedzot vēstniecībā sekojošus dokumentus:

1.      iesniegums, veidlapa;

2.      personu apliecinoša dokumenta (pases vai, personas apliecības) kopija;

3.      izziņa par nesodāmību (tikai attiecībā uz personām, kuras sasniegušas 14 gadu vecumu), ko izsniegusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma par Latvijas pilsonības atjaunošanu iesniegšanas, vai dokumentārs apliecinājums par to, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt. Izziņai jābūt ar amatpersonas parakstu un iestādes zīmogu;

4.      apliecinājums par valsts  un konsulāras nodevas samaksu

Par pilsonības atjaunošanu jāmaksā valsts nodeva  21.34 EUR apmērā (vai 7.11 EUR apmērā  - politiski represētai personai, pirmās grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu) un konsulārā nodeva 40.00 EUR apmērā.

Nodevas jāiemaksā vēstniecībā personīgi, norēķinoties ar maksājuma karti vai jāpārskaita šādos vēstniecības kontos:

Svarīgi!  Katras nodevas apmaksa ir jāveic atsevišķi uz rekvizītos norādītajiem kontiem, izmantojot rekvizītos norādītos maksājumu mērķus.  Neprecīzi veikti maksājumi var ievērojami paildzināt pakalpojuma sniegšanas laiku.

Valsts nodevas rekvizīti:

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV81TREL1060110919100

Maksājuma mērķis: VĀRDS UZVĀRDS Valsts nodeva par pilsonības atjaunošanu.

Summa: 21.34 EUR

 

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2VĀRDS UZVĀRDS Konsulārā nodeva par pilsonības atjaunošanu.

Summa: 40 EUR