Pases/ personas apliecības (eID)

22.07.2020. 13:34

Pirms pieteikt apmeklējumu, lūdzam pārliecināties, ka esat informējuši Latvijas iestādes par savu dzīvesvietu Norvēģijā vai Islandē, jo Latvijas vēstniecība Norvēģijā sniedz konsulāros pakalpojumus tikai tām personām, kuras norādījušas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo Norvēģijā vai Islandē.

Lai noformētu pasi / personas apliecību, vēstniecībā jāierodas personīgi konsulārās nodaļas pieņemšanas laikos otrdienās no 14:00-16:00, ceturtdienās un piektdienās no 10:00-12:00. Tālrunis (+47) 22 542 285

Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, ir jāierodas kopā ar vecāku vai aizbildni. Bērna klātbūtne, noformējot pases pieteikumu, ir obligāta.

Lai saņemtu pasi / personas apliecību, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

1.     esošā pase un/vai personas apliecība;

2.     fotografēšana personām, kas sasniegušas 6 gadu vecumu, notiek vēstniecībā pieteikuma noformēšanas laikā. Bērniem līdz 5 gadu vecumam jāņem līdz 1 fotogrāfija (3x4 cm, krāsaina; izgatavota fotosalonā) un dzimšanas apliecība, ja pase tiek noformēta pirmo reizi;

3.     ja esošā pase un/vai personas apliecība nozagta: Norvēģijas policijas izziņa par zādzību;

4.     ja esošā pase un/vai personas apliecība nozaudēta: iesniegums-paskaidrojums par dokumenta nozaudēšanu.

5.     ja ir notikušas šādas izmaiņas:

o   laulības noslēgšana un uzvārda maiņa - jāiesniedz laulības apliecības oriģināls, dzīvesbiedra/-es pases / personas apliecības kopija,

o   laulības šķiršana un uzvārda maiņa – jāiesniedz tiesas sprieduma oriģināls par laulības šķiršanu,

o   piedzimis bērns, un Jūs vēlaties bērna vārdu ierakstīt savā pasē – jāiesniedz dzimšanas apliecības oriģināls un otra vecāka pases / personas apliecības kopija.

6.   Samaksa par pasi parastā kārtībā pieejama zemāk tabulā. Vēstniecībā uz vietas varēsiet veikt apmaksu ar norēķinu kartēm (skaidru naudu nepieņemam), vai pirms pakalpojuma veikt apmaksu uz vēstniecības bankas kontiem, uzrādot apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas), ka ir pārskaitītas valsts un konsulārās nodevas

Uzmanību jaundzimušo vecākiem - zīdainim pasi varat noformēt, kopā ar bērnu ierodoties vēstniecībā, gatavo pasi saņemot pa pastu ierakstītā vēstulē, vai arī, izņēmuma kārtā, vispirms nepieciešamos dokumentus iesniegt pa pastu un tad ar bērnu ierasties uz pases saņemšanu vēstniecībā, kad pase ir gatava (par pases saņemšanu vēstniecībā Jūs saņemsiet atsevišķu e-pastu).

Atgādinām! Gadījumos, kad bērna pasi vai eID karti noformē pirmo reizi, pirms dokumentu iesniegšanas, ir jāveic bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni un personas koda piešķiršana.

Iesniedzot dokumentus pa pastu, uz vēstniecības pasta adresi - Latvias ambassade, PO Box 4027 AMB, 0244 Oslo - jānosūta:

·         Iesniegums;

·         1 bērna fotogrāfija (3x4 cm, krāsaina; izgatavota fotosalonā);

·         Bērna dzimšanas apliecības oriģinālu.

 

Pasi / personas apliecību izgatavo Latvijā, un tas aizņem aptuveni 4 - 6 nedēļas no pietiekuma noformēšanas brīža.

Pakalpojums

Valsts nodeva (EUR)

Konsulārā nodeva (EUR)

Pase

30

40

Personas apliecība

15

40

Pase un personas apliecība

20 + 15

40

Pase (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

15

40

Personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

5

40

Pase un personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

15 + 5

40

Pases saņemšana pa pastu

-

15 (Norvēģijā)

25 (Islandē)

Personas apliecības saņemšana pa pastu (atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” 18.punktam, PIN1, PIN2 un PUK kodus un personas apliecību nosūta atsevišķos sūtījumos)

-

15 (Norvēģijā)

25 (Islandē)