Izziņas

06.08.2020. 16:38

Vai Latviju esat informējuši par savu dzīvesvietu Norvēģijā vai Islandē? Tas ir priekšnosacījums, lai saņemtu pakalpojumu! Ja tas vēl nav noticis, nosūtiet mums papildus zemāk minētiem dokumentiem arī aizpildītu iesniegumu par savu adresi Norvēģijā vai Islandē.  Elektroniski dzīvesvietu iespējams reģistrēt arī patstāvīgi portālā Latvija.lv.

·         izziņa no Latvijas Iedzīvotāju reģistra (izņemot izziņu par adresi)

·         izziņa no Latvijas Iedzīvotāju reģistra par adresi (bijušo adresi Latvijā u.c. vai pašreizējo adresi Norvēģijā vai Islandē)

·         izziņa par laulību ar ierakstu par laulības šķiršanu

·         izziņa par vadītāja apliecību no CSDD Transportlīdzekļu reģistra

·         izziņa par personas (ne)sodāmību Latvijā no Sodu Reģistra

  

Lai saņemtu izziņu no Latvijas Iedzīvotāju reģistra (par ģimenes stāvokli un citiem jautājumiem, izņemot par adresi) uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu jānosūta vai personīgi vēstniecībā jāiesniedz:

1.    Pases kopija (uz kopijas obligāti jāuzraksta: „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, savu personas datu izmantošanai”; jāparakstās un jānorāda datums), ja tā tiek sūtīta pa pastu, vai oriģināls ierodoties vēstniecībā;

2.    Iesniegums;

3.    apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas), ka ir pārskaitītas valsts un konsulārās nodevas, (jāveic 2 maksājumi – valsts un konsulārās nodevas atsevišķi) vai jāsamaksā vēstniecībā, veicot maksājumu tikai ar bankas karti;

4.    ja vēlaties, lai dokuments tiktu nosūtīts pa pastu ar ierakstītu sūtījumu Norvēģijas vai Islandes robežās, ir jāsamaksā konsulārā nodeva 15 EUR (Norvēģijā) vai 25 EUR (Islandē);

Svarīgi!  Katras nodevas apmaksa ir jāveic atsevišķi uz rekvizītos norādītajiem kontiem, izmantojot rekvizītos norādītos maksājumu mērķus.  Neprecīzi veikti maksājumi var ievērojami paildzināt pakalpojuma sniegšanas laiku.

Valsts nodevas rekvizīti:

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV81TREL1060110919100

Maksājuma mērķis: (pakalpojuma saņēmēja VĀRDS UZVĀRDS), Valsts nodeva par izziņas par ..................................... saņemšanu 5 darbadienu laikā.

Summa: 5.00 EUR

 

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2,(pakalpojuma saņēmēja VĀRDS UZVĀRDS), Konsulārā nodeva par izziņas par ................................... saņemšanu 5 darbadienu laikā.

Summa: 40EUR

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis:  VN2,(pakalpojuma saņēmēja VĀRDS UZVĀRDS), pasta sūtījums

Summa: Norvēģijā 15EUR vai Islandē 25EUR

Izziņa tiek iesniegta latviešu, angļu vai norvēģu valodā.


Lai saņemtu izziņu par laulību ar ierakstu par laulības šķiršanu uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu jānosūta vai personīgi vēstniecībā jāiesniedz:

1.    Pases kopija (uz kopijas obligāti jāuzraksta: „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, savu personas datu izmantošanai”; jāparakstās un jānorāda datums), ja tā tiek sūtīta pa pastu, vai oriģināls ierodoties vēstniecībā;

2.    Iesniegums

3.    apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas), ka ir pārskaitītas valsts un konsulārās nodevas, (jāveic 2 maksājumi – valsts un konsulārās nodevas atsevišķi) vai jāsamaksā vēstniecībā, veicot maksājumu tikai ar bankas karti;

4.    ja vēlaties, lai dokuments tiktu nosūtīts pa pastu ar ierakstītu sūtījumu Norvēģijas vai Islandes robežās, ir jāsamaksā konsulārā nodeva 15 EUR (Norvēģijā) vai 25 EUR (Islandē);

Svarīgi!  Katras nodevas apmaksa ir jāveic atsevišķi uz rekvizītos norādītajiem kontiem, izmantojot rekvizītos norādītos maksājumu mērķus.  Neprecīzi veikti maksājumi var ievērojami paildzināt pakalpojuma sniegšanas laiku.

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2,(pakalpojuma saņēmēja VĀRDS UZVĀRDS), Konsulārā nodeva par izziņas par ................................... saņemšanu 5 darbadienu laikā.

Summa:

40 EUR

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2, (pakalpojuma saņēmēja VĀRDS UZVĀRDS), pasta sūtījums

Summa:

Norvēģijā - 15 EUR

Islandē – 25 EUR

Izziņa tiek iesniegta latviešu, angļu vai norvēģu valodā.


Lai pieprasītu izziņu par vadītāja apliecību no CSDD Transportlīdzekļu reģistra, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu jānosūta vai personīgi vēstniecībā jāiesniedz:

1.    Pases kopija (uz kopijas obligāti jāuzraksta: „Esvārds, uzvārds, piekrītu, savu personas datu izmantošanai”; jāparakstās un jānorāda datums), ja tā tiek sūtīta pa pastu, vai oriģināls ierodoties vēstniecībā;

2.    Iesniegums;

3.    apliecinājumu (bankas kvīts kopiju vai internetbankas izdruku), ka ir pārskaitīta konsulārā nodeva par izziņas izsniegšanu, (jāveic 2 maksājumi – valsts un konsulārās nodevas atsevišķi) vai jāsamaksā vēstniecībā, veicot maksājumu tikai ar bankas karti;

4.    ja vēlaties, lai dokuments tiktu nosūtīts pa pastu ar ierakstītu sūtījumu Norvēģijas vai Islandes robežās, ir jāsamaksā konsulārā nodeva 15 EUR (Norvēģijā) vai 25 EUR (Islandē);

Svarīgi!  Katras nodevas apmaksa ir jāveic atsevišķi uz rekvizītos norādītajiem kontiem, izmantojot rekvizītos norādītos maksājumu mērķus.  Neprecīzi veikti maksājumi var ievērojami paildzināt pakalpojuma sniegšanas laiku.

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2,(pakalpojuma saņēmēja VĀRDS UZVĀRDS), Konsulārā nodeva par izziņas par ................................... saņemšanu 5 darbadienu laikā.

Summa:

5 darba dienu laikā – 40 EUR

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2,(pakalpojuma saņēmēja VĀRDS UZVĀRDS), pasta sūtījums

Summa:

Norvēģijā - 15 EUR

Islandē – 25 EUR

Izziņa tiek iesniegta latviešu, angļu vai norvēģu valodā.


Lai pieprasītu izziņu par personas (ne)sodāmību Latvijā no Sodu Reģistra, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu jānosūta vai personīgi vēstniecībā jāiesniedz:

1.    pases kopija (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta par (ne) sodāmību izprasīšanas procesā”, un jāparakstās);

2.    pieprasījuma anketa;

3.    apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas), ka ir pārskaitītas valsts un konsulārās nodevas, (jāveic 2 maksājumi – valsts un konsulārās nodevas atsevišķi) vai jāsamaksā vēstniecībā, veicot maksājumu tikai ar bankas karti;

4.    ja vēlaties, lai dokuments tiktu nosūtīts pa pastu ar ierakstītu sūtījumu Norvēģijas vai Islandes robežās, ir jāsamaksā konsulārā nodeva 15 EUR (Norvēģijā) vai 25 EUR (Islandē);

Svarīgi!  Katras nodevas apmaksa ir jāveic atsevišķi uz rekvizītos norādītajiem kontiem, izmantojot rekvizītos norādītos maksājumu mērķus.  Neprecīzi veikti maksājumi var ievērojami paildzināt pakalpojuma sniegšanas laiku.

Valsts nodevas rekvizīti:

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV81TREL1060110919100

Maksājuma mērķis: (pakalpojuma saņēmēja VĀRDS UZVĀRDS), Valsts nodeva par izziņas par ..................................... saņemšanu 5 darbadienu laikā.

Summa:

5 darba dienu laikā – 4,27 EUR

 

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2, (pakalpojuma saņēmēja VĀRDS UZVĀRDS), Konsulārā nodeva par izziņas par ................................... saņemšanu 5 darbadienu laikā.

Summa:

5 darba dienu laikā – 40 EUR

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2,  (pakalpojuma saņēmēja VĀRDS UZVĀRDS), pasta sūtījums

Summa:

Norvēģijā - 15 EUR

Islandē – 25 EUR

Svarīgi! Ja izziņu nepieciešams saņemt angļu valodā nepieciešams veikt konsulārās nodevas apmaksu 5.01EUR apmērā par dokumenta tulkošanu.

Konsulārās nodevas rekvizīti:

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Reģ. nr. 90000069065

Valsts kase

SWIFT kods TRELLV22XXX

Konta nr. (IBAN) LV20TREL2110036036000

Maksājuma mērķis: VN2, (pakalpojuma saņēmēja VĀRDS UZVĀRDS), izziņas tulkošana

Summa:

5.01 EUR

NB! JA IZZIŅAI PAR (NE)SODĀMĪBU NEPIECIEŠAMS PAPILDUS APLIECINĀJUMS AR APOSTILLE UN TĀ TIKS IZMANTOTA CITĀ VALSTĪ, NEVIS NORVĒĢIJAS KARALISTĒ – PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA IR CITA. LŪDZAM PAR TO SAZINĀTIES AR VĒSTNIECĪBAS KONSULĀRO NODAĻU.

 

Pieprasi izziņu, neizejot no mājām!

E-pakalpojums “Izziņu izsniegšana” izmantojot Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu “www.latvija.lv

Pakalpojuma pieteikuma reģistrācija notiek, izmantojot portālu www.latvija.lv.

Pakalpojuma ietvaros Latvijas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs var elektroniski pieprasīt izziņu:

·         Par personas ģimenes stāvokli;

·         Par personas tiesisko statusu;

·         Par aktuālo personas apliecinošo dokumentu;

·         Par personai izsniegtu vadītāja apliecību;

·         Par transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību.

Elektroniski iespējams pieteikt izziņas tikai gadījumā, ja personas rīcībā ir viens no autentifikācijai nepieciešamajiem nosacījumiem:

·         Latvijas personas apliecība (eID karte) un lasītājs (lasītājus parasti var iegādāties jebkurā datortehnikas veikalā);

·         vai arī ir pieeja internetbankai Latvijā reģistrētā bankā.