ANO svinamās dienas

13.10.2020. 09:06

Janvāris

 

4

Starptautiskā Braila raksta diena (2018. gada rezolūcija)

24

Starptautiskā izglītības diena (2018. gada rezolūcija)

27

Starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena

Februāris

 

4

Pasaules pretvēža diena (PVO)

6

Starptautiskā diena “Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu” (2012. gada rezolūcija)

10

Starptautiskā pākšaugu diena (2018. gada rezolūcija)

11

Starptautisko dienu sievietēm un meitenēm zinātnē (2015. gada rezolūcija)

13

Pasaules radio diena (2012. gada rezolūcija)

20

Pasaules sociālā taisnīguma diena (2009. gads)

21

Starptautiskā dzimtās valodas diena

Marts

 

1

Diskriminācijas nepieļaujamības diena [UNAIDS]

3

Pasaules dzīvas dabas diena (2013. gada rezolūcija)

8

Starptautiskā sieviešu diena

20

Franču valodas diena

Starptautiskā laimes diena (2012. gada rezolūcija)

21

Starptautiskā rasu diskriminācijas novēršanas diena

Pasaules dzejas diena

Starptautiskā Novrūza diena (2010. gada rezolūcija)

Pasaules Dauna sindroma diena (2010. gada rezolūcija) 

Starptautiskā mežu diena (2012. gada rezolūcija)

21-28

Solidaritātes nedēļa ar tautām, kas cīnās pret rasismu un rasu diskrimināciju

22

Pasaules ūdens diena

23

Pasaules meteoroloģijas diena

24

Pasaules tuberkulozes diena [PVO]

Starptautiskā diena tiesībām zināt patiesību par rupjiem cilvēktiesību pārkāpumiem un upuru cieņai (2010. gada rezolūcija)

25

Starptautiskā verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības upuru piemiņas diena (2007. gada rezolūcija) 

Starptautiskā solidaritātes diena ar aizturētajiem un bezvēsts pazudušajiem darbiniekiem

Aprīlis

 

2

Starptautiskā autisma atpazīstamības diena (2007. gada rezolūcija)

4

Starptautiskā diena uzmanības pievēršanai mīnu problemātikai un atmīnēšanai

6

Starptautiskā sporta diena attīstības un miera veicināšanai (2013. gada rezolūcija)

7

Pasaules veselības diena

Starptautiskā diena pārdomām par 1994. gada tutsu genocīdu Ruandā

12

Starptautiskā cilvēka kosmosa lidojuma diena

20

Ķīniešu valodas diena

21

Pasaules radošuma un inovāciju diena

22

Starptautiskā Mātes Zemes diena

23

Pasaules grāmatu un autortiesību diena

Angļu valodas diena 

Spāņu valodas diena

24

Starptautiskā diena “Daudzpusējība un diplomātija miera veicināšanai”

25

Starptautiskā delegātu diena (2019. gada rezolūcija)

Starptautiskā diena “Meitenes IKT nozarē” [Starptautiskā telekomunikāciju savienība]

26

Starptautiskā Černobiļas katastrofas atceres diena

Pasaules intelektuālā īpašuma diena [Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija]

28

Pasaules darba drošības un veselības aizsardzības diena

30

Starptautiskā džeza diena

Maijs

 

2

Pasaules tunzivju diena

3

Pasaules preses brīvības diena

8-9

Otrajā pasaules karā bojā gājušo piemiņas un samierināšanās laiks

11 (maija 2. sestdiena)

Pasaules gājputnu diena

15

Starptautiskā ģimeņu diena

16

Starptautiskā mierpilnas kopdzīves diena

Starptautiskā gaismas diena [Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija]

17

Pasaules telekomunikāciju un informācijas sabiedrības diena

"Vesak", Pilnmēness diena

20

Pasaules bišu diena

21

Pasaules diena “Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”

22

Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena

23

Starptautiskā diena dzemdību fistulas izskaušanai

25-June 1

Solidaritātes nedēļa ar tautām teritorijās bez pašpārvaldes

29

Starptautiskā ANO Miera uzturētāju diena

31

Pasaules diena bez tabakas

Jūnijs

 

1

Globālā vecāku diena

3

Starptautiskā velosipēdu diena

4

Nevainīgo bērnu, agresijas upuru starptautiskā piemiņas diena

5

Pasaules vides diena

5

Starptautiskā nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanas diena

6

Krievu valodas diena

7

Pasaules pārtikas nekaitīguma diena

8

Pasaules okeānu diena

12

Pasaules diena pret bērnu darbu

13

Starptautiskā diena izglītošanai par albīnismu

14

Pasaules asinsdonoru diena

15

Vispasaules diena izpratnei par nepieļaujamu izturēšanos pret vecāka gadagājuma cilvēkiem

16

Starptautiskā ģimenes finansiāla atbalsta diena

17

Pasaules diena cīņai pret pārtuksnešošanos un sausumu

18

Ilgtspējīgas gastronomijas diena

19

Starptautiskā diena seksuālās vardarbības izskaušanai konfliktos

20

Pasaules bēgļu diena

21

Starptautiskā jogas diena

Starptautiskā saulgriežu svētku diena

23

ANO Publisko pakalpojumu diena

Starptautiskā atraitņu diena

25

Starptautiskā jūrnieku diena [Starptautiskā jūrniecības organizācija]

26

Starptautiskā diena pret narkotisko vielu lietošanu un nelegālu izplatīšanu

Starptautiskā spīdzināšanas upuru atbalsta diena

27

Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu diena

29

Starptautiskā tropu diena

30

Starptautiskā asteroīdu diena

Starptautiskā parlamentārisma diena

Jūlijs

 

Pirmā sestdiena

Starptautiskā kooperatīvu diena

11

Pasaules populācijas diena

15

Pasaules jauniešu prasmju diena

18

Nelsona Mandelas starptautiskā diena

28

Pasaules hepatīta diena [PVO]

30

Starptautiskā draudzības diena

Pasaules diena pret cilvēku tirdzniecību

Augusts

 

9

Starptautiskā pasaules pamatiedzīvotāju diena

12

Starptautiskā jaunatnes diena

19

Pasaules humānās palīdzības diena

21

Starptautiskā terorisma upuru piemiņas un godināšanas diena

22

Starptautiskā diena reliģijas vai ticības dēļ vardarbībā cietušo piemiņai

23

Starptautiskā diena vergu tirdzniecības un tās atcelšanas atcerei

29

Starptautiskā diena pret kodolizmēģinājumiem

30

Starptautiskā piespiedu pazušanas upuru diena

Septembris

 

5

Starptautiskā labdarības diena

8

Starptautiskā lasītprasmes diena

10

Pasaules pašnāvību novēršanas diena [PVO]

12

ANO diena Dienvidu-Dienvidu sadarbībai

15

Starptautiskā demokrātijas diena

16

Starptautiskā ozona slāņa saglabāšanas diena

21

Starptautiskā miera diena

23

Starptautiskā zīmju valodu diena

26

Starptautiskā kodolieroču pilnīgas izskaušanas diena

27

Pasaules tūrisma diena

28

Starptautiskā informācijas vispārējas pieejamības diena

Pasaules trakumsērgas diena

30

Starptautiskā tulkošanas diena

Septembra pēdējā ceturtdiena

Pasaules jūrniecības diena

Oktobris

 

1

Starptautiskā veco ļaužu diena

2

Starptautiskā nevardarbības diena

4 - 10

Pasaules kosmosa nedēļa

5

Pasaules skolotāju diena

Pirmā pirmdiena

Pasaules mājokļa diena

Otrā trešdiena

Starptautiskā dabas katastrofu samazināšanas diena

9

Pasaules pasta diena

10

Pasaules garīgās veselības diena

11

Starptautiskā meiteņu diena

Otrā sestdiena

Pasaules gājputnu diena

13

Starptautiskā katastrofu riska novēršanas diena

15

Starptautiskā lauku sieviešu diena

16

Pasaules pārtikas diena

17

Starptautiskā nabadzības izskaušanas diena

20 (ik pēc 5 gadiem kopš 2010. gada)

Pasaules statistikas diena

24

ANO diena

Pasaules informācijas attīstības diena

27

Pasaules audiovizuālā mantojuma diena

24-30

Atbruņošanās nedēļa

31

Pasaules pilsētu diena

Novembris

 

2

Starptautiskā diena pret žurnālistiem vērstu noziegumu nesodāmības izbeigšanai

5

Pasaules cunami apzināšanās diena

6

Starptautiskā diena vides aizsargāšanai karos un bruņotos konfliktos

10

Pasaules zinātnes diena mieram un attīstībai

14

Pasaules diabēta diena

16

Starptautiskā tolerances diena [Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija]

Trešā svētdiena

Ceļa negadījumu upuru piemiņas diena

19

Starptautiskā tualetes diena

20

Pasaules bērnu diena

Āfrikas industrializācijas diena

21

Pasaules televīzijas diena

Trešā ceturtdiena

Pasaules filozofijas diena

25

Starptautiskā diena vardarbības izskaušanai pret sievietēm

29

Starptautiskā solidaritātes diena ar Palestīnas iedzīvotājiem

30

Visu ķīmiskās karadarbības upuru piemiņas diena

 

Decembris

 

1

Pasaules AIDS diena

2

Starptautiskā verdzības atcelšanas diena

3

Starptautiskā personu ar invaliditāti diena

5

Starptautiskā brīvprātīgo diena ekonomiskajai un sociālajai attīstībai

Pasaules augsnes diena

7

Starptautiskā civilās aviācijas diena

9

Starptautiskā pretkorupcijas diena

Starptautiskā genocīda upuru atceres un cieņas apliecināšanas un šī nozieguma novēršanas diena

10

Cilvēktiesību diena

11

Starptautiskā kalnu diena

12

Starptautiskā vispārējas veselības aprūpes nodrošināšanas diena

Starptautiskā neitralitātes diena

18

Starptautiskā migrantu diena

Arābu valodas diena

20

Starptautiskā cilvēku solidaritātes diena