Palīdzība ārkārtas situācijās

18.05.2018. 19:14

Palīdzība ārkārtas situācijā atrodoties ārzemēs - Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta tālrunis, kas pieejams 24h:

(+371) 26 33 77 11

Atgriešanās apliecības saņemšana

Materiālā palīdzība

Palīdzība citos gadījumos

Palīdzība smagas saslimšanas un nelaimes gadījumā

Palīdzība nāves gadījumā

Daudzu problēmsituāciju ārvalstīs pozitīvu atrisināšanu var veicināt vienkāršu drošības pasākumu veikšana pirms došanās uz ārvalstīm:

Latvijas vēstniecība Nīderlanē iesaka apdrošināt personas dzīvību un veselību. Visas izmaksas sakarā ar medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajam vai viņa transportēšanu jāsedz pašam cietušajam vai viņa tuviniekiem, jo Latvijas valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi šim nolūkam. Tādēļ apdrošināšana ir būtiski svarīgs nosacījums personas smagas saslimšanas, nelaimes un nāves gadījumos. Ja persona ir apdrošinājusies, tad ekstremālos gadījumos palīdzību sniedz un noteiktas izmaksas atbilstoši apdrošināšanas polisei var segt arī attiecīgā apdrošināšanas kompānija.

Tāpat Nīderlandē esošajiem Latvijas iedzīvotājiem vēlams:

Šādi pasākumi dod iespēju saņemt ātrāku un efektīvāku palīdzību ekstremālās situācijās. Tie palīdz arī samazināt vai pat izvairīties no finansiālā un morālā kaitējuma.

 

 

MATERIĀLĀ PALĪDZĪBA

Latvijas valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi neatmaksājamas materiālās palīdzības sniegšanai personām, kuras ārvalstīs palikušas bez iztikas līdzekļiem. Ņemot vērā šādu situāciju, ir izstrādāta procedūra, kādā risināt jautājumu par personas nodrošināšanu ar nepieciešamo naudas summu, lai persona varētu atgriezties Latvijā  - ar "Western Union" naudas pārskaitījumu sistēmas palīdzību vai Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta (Rīgā, Elizabetes iela 57, tālrunis 67016364; diennakts dežūrtālrunis (+371) 26 337 711) palīdzību.

  • Ir iespējams vērsties pēc palīdzības Latvijas vēstniecībā Nīderlandē un ar vēstniecības starpniecību sazināties ar saviem radiniekiem, draugiem vai paziņām Latvijā, lai tie nepieciešamo naudas summu iemaksātu Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā(Rīgā, Elizabetes iela 57, tālrunis 67016364).  Saņemot apstiprinājumu, ka Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamentā ir iemaksāta nepieciešamā naudas summa, konsulārā amatpersona no pārstāvniecības līdzekļiem izmaksā ekvivalentu naudas summu bez iztikas līdzekļiem palikušajai personai. Konsulārā departamenta dežūrējošai amatpersonai naudu var iemaksāt arī brīvdienās un svētku dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālruni +371 26 33 77 11.
  • Latvijas fiziskajai personai, kura Nīderlandē ir palikusi bez iztikas līdzekļiem un vēlas atgriezties Latvijā, ir iespējams vērsties pēc palīdzības Latvijas vēstniecībā Nīderlandē) un ar tās palīdzību kontaktēties ar radiniekiem vai draugiem Latvijā, lūdzot pārskaitīt nepieciešamo naudas summu ar "Western Union" sistēmas palīdzību. Pārskaitīto naudas summu šādā veidā iespējams saņemt dažu minūšu laikā pēc pārskaitījuma veikšanas. Nepieciešamo naudas summu var iemaksāt Latvijas Pasta nodaļā. Western Union aģentūru
    koordinātes Nīderlandē meklējamas Western Union mājas lapā: www.westernunion.com.

 

PALĪDZĪBA CITOS GADĪJUMOS

Gadījumā, ja nokļuvāt ārkārtas situācijā vai esat briesmās, vai ja Jūs vai Jūsu paziņas ir kļuvušas par vardarbības vai cilvēktirdzniecības upuri, ir jāziņo Nīderlandes policijai. Policijas  iecirkņu koordinātes ir atrodamas šeit, informatīvs telefons ir 0900-8844, taču ārkārtas gadījumos jāzvana uz 112.

Palīdzība tūristiem:

Amsterdamas Tūristu palīdzības dienests

Adrese: Nieuwezijds Voorburgwal 104-108, 1012 SG, Amsterdam

Tālrunis: +31-20-625-3246

Darba laiks: katru dienu no 10:00-22:00

 

Hāgas Tūristu palīdzības dienests

Adrese: Politiebureau Duinstraat 23, 2584 AV, The Hague

Tālrunis: +31-70-424-4000

Darba laiks no aprīļa līdz septembrim karu dienu no 9:00 - 21:00, no oktobra līdz martam katru dienu no 9:00 - 17:00.

 

Ja nepieciešama palīdzība:

Bērnu palīdzības tālrunis (Kindertelefoon) +31 8000432

Vardarbība pret sievietēm +31 703925774

Atkarība no alkohola +31 206256057

Atkarība no narkotikām +31 703917800

AIDS palīdzības tālrunis +31 9002042040

 

PALĪDZĪBA SMAGAS SASLIMŠANAS UN NELAIMES GADĪJUMĀ

Ja jūs atrodoties Nīderlandē un ar Jums vai Jūsu radiem, draugiem vai paziņām notiek nelaimes gadījums, nekavējoties sazinieties ar vietējo policiju un Latvijas vēstniecību Nīderlandē.

 

PALĪDZĪBA NĀVES GADĪJUMĀ

Ja atrodoties Nīderlandē kopā ar radiem, draugiem vai paziņām un kāds no tiem iet bojā, nekavējoties par to informējiet vietējo policiju un Latvijas vēstniecību Nīderlandē.