Vēstniecības darbinieki

23.09.2020. 16:13

Dace Rutka
Padomniece - Diplomātiskās pārstāvniecības vadītāja vietniece

Uģis Skuja
Padomnieks

Henrijs Davidonis
Pirmais sekretārs

Anita Prince
Otrā sekretāre

Edgars Kaktiņš
Trešais sekretārs (preses un kultūras jautājumi)

Edmunds Vizla
Trešais sekretārs (politiskie jautājumi)

KONSULĀRĀ NODAĻA:

Nora Balode
Konsulārās nodaļas vadītāja

Evija Johansone
Otrā sekretāre - Konsulārās nodaļas vadītājas vietniece

Jeļena Puncule
Otrā sekretāre

Mārīte Černuho-Cerkova
Trešā sekretāre

Kristaps Brigmanis
Trešais sekretārs

Ināra Millere
Trešā sekretāre

Elvita Jurgute
Trešā sekretāre

Paula Freimane
Trešā sekretāre

SPECIALIZĒTIE ATAŠEJI:

Pulkvedis Jānis Dreimanis
Aizsardzības atašejs

Anna Bacanova
Satiksmes ministrijas atašejs

Vitālijs Šteinbergs
Specializētais atašejs muitas jautājumos