Vēstniecības darbinieki

07.08.2019. 09:17

Ineta Celmiņa
Padomniece, diplomātiskās pārstāvniecības vadītāja vietniece

Uģis Skuja
Padomnieks

Henrijs Davidonis
Pirmais sekretārs
 
Anita Prince
Otrā sekretāre
  
Edgars Kaktiņš
Trešais sekretārs (preses un kultūras jautājumi)

Edmunds Vizla
Trešais sekretārs (politiskie jautājumi)

 
Konsulārā nodaļa:
 
Inita Dzene
Padomniece - Konsulārās nodaļas vadītāja

Evija Johansone
Otrā sekretāre -  Konsulārās nodaļas vadītāja vietniece

Jeļena Puncule
Otrā sekretāre
 
Ilze Krūmiņa
Trešā sekretāre
 
Kristaps Brigmanis
Trešais sekretārs
 
Georgs Zommers
Trešais sekretārs
       
Mārīte Černuho-Cerkova
Trešā sekretāre

 

Specializētie atašeji:
 
Anna Bacanova
Satiksmes ministrijas atašejs
 
Inta Kovaļevska
Finanšu ministrijas specializētais atašejs muitas jautājumos
 
Iveta Strupkāja
Ekonomikas ministrijas padomniece