Biežāk uzdotie jautājumi

16.09.2020. 10:10

1. Kā varu atgriezties Latvijā, ja atrodos valstī, kur nav pieejami komercreisi?

Lūdzam informēt par savu atrašanās vietu un kontaktinformāciju, rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Aicinām sekot līdzi informācijai par komercreisu atjaunošanos.


2. Vēlos atgriezties Latvijā, aviokompānija lūdz uzrādīt izziņu, ka Latvijas valstspiederīgajiem ir atļauta ieceļošana Latvijā?

Lūdzam sūtīt pieprasījumu par izziņu un savu kontaktinformāciju, rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


 3. Vēlos atgriezties Latvijā, bet valsts, kurā uzturos/vai valsts, kuru šķērsošu tranzītā lūdz uzradīt izziņu par manu ceļojumu?

Lūdzam sūtīt pieprasījumu par izziņu un kontaktinformāciju, rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


 4. Šobrīd uzturos valstī, kur komercreisi nav atjaunoti, bet vīzai beigsies derīguma termiņš.

Nekavējoties jāvēršas attiecīgās valsts imigrācijas dienestā un jālūdz vīzas termiņa pagarinājumu. Ārlietu ministrija nepieciešamības gadījumā var sagatavot izziņu par personas datiem.


 5. Valstī, kurā uzturos ir atjaunoti komercreisi, bet man pasei ir beidzies derīguma termiņš/pase ir zudusi?

Latvijas valstspiederīgajiem, kuri īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) uzturas ārvalstī un kuru pase/eID karte ir zudusi vai bojāta, ir jāvēršas Latvijas pārstāvniecībā, lai noformētu pagaidu ceļošanas dokumentu - atgriešanās apliecību. 

Ja valstī nav Latvijas pārstāvniecības, ārkārtas ceļošanas dokumentu (Emergency Travel Document) iespējams saņemt jebkuras citas Eiropas Savienības dalībvalsts vēstniecībā attiecīgajā valstī. Vairāk informācijas Eiropas Komisijas mājaslapā.


 6. Vēlos doties braucienā uz ārvalstīm. Kādi valstīs X ir ieceļošanas un uzturēšanās ierobežojumi?

Aicinām rūpīgi izvērtēt brauciena uz ārvalstīm nepieciešamību!

Dodoties uz ārzemēm, Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments iesaka iegādāties ceļojumu apdrošināšanu, kas sedz repatriācijas (transportēšanas) izdevumus pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā, reģistrēties Konsulārajā reģistrā, viedtālrunī lejuplādēt Ārlietu ministrijas lietotni “Ceļo droši”, kā arī sekot Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Facebook kontam: www.facebook.com/celodrosi.

Aicinām iepazīties ar informāciju, kas ir pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā:

Informācija par starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem uz Latviju un došanos uz ārvalstīm.

Valstu (vai atsevišķu to teritoriju) saraksts, kurām ir ceļojumu brīdinājumi.

Ja nepieciešama detalizētāka informācija par valstu noteiktajiem ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām personas vērsties attiecīgās valsts diplomātiskajā pārstāvniecībā. Ārvalstu pārstāvniecību kontaktinformācija pieejama: šeit.

Tāpat informācija par noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem ES dalībvalstīs ir atrodama sekojošā mājaslapā: https://reopen.europa.eu/en

Nepieciešams iepazīties arī ar valsts, kuru šķērso tranzītā ieceļošanas nosacījumiem.


 7. Kādi dokumenti nepieciešami, lai varu doties braucienā uz ārvalstīm?

Aicinām rūpīgi izvērtēt brauciena uz ārvalstīm nepieciešamību!

Aicinām iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā ar sadaļu 10 atgādinājumi veiksmīgam ceļojumam.


 8. Kas ir Konsulārais reģistrs? Kā varu reģistrēties Konsulārajā reģistrā?

Konsulārajā reģistrā persona var reģistrēt datus par savu ceļojumu, lai ārlietu dienests varētu sniegt operatīvu palīdzību ārkārtas situācijās.

Informācija par Konsulāro reģistru ir pieejama šeit.


 9. Kādi normatīvie akti regulē vīzu izsniegšanu no 10.06.2020.?

Vīzas izsniegšanu regulē ES un Latvijas normatīvie akti (Vīzu kodekss, ES un trešo valstu nolīgumi par atvieglotu vīzu izsniegšanu, Imigrācijas likums, Vīzu noteikumi u.c.). Vīzu izsniegšana konkrētā ārvalstī notiek koordinēti starp visām Šengenas valstu pārstāvniecībām. Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, vīzas  tiek izsniegtas tikai noteiktām personu kategorijām, ievērojot ES Padomes “Ieteikumu par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu” un kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību, lai precizētu vīzas saņemšanas kārtību.


 10. Vai pastāv ierobežojumi ieceļošanai Latvijā?

No 10.06.2020. ir aizliegta personu un transportlīdzekļu kustība caur ES ārējās robežas robežšķērsošanas vietām no/uz Slimību un profilakses kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka personu kategorijas, kas var šķērsot robežu, lai ieceļotu Latvijā.

Ieceļošanai no citām ES valstīm ierobežojumu nav.


 11. Kādas personu kategorijas drīkst ieceļot Latvijā no trešajām valstīm, kurās ir augsti saslimstības rādītāji ar Covid-19?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 36. un 37.punktu, sākot ar  10.06.2020., no Slimību un profilakses kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, Latvijā drīkst ieceļot:

  • Latvijas valstspiederīgo laulātie, bērni līdz 21 gada vecumam un personas, kas atrodas aizbildniecībā vai apgādībā (trešo valstu pilsoņi);
  • ārzemnieki, kuri atgriežas savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī – Latvijā;
  • ES (tostarp, Latvijas), EEZ un Šveices valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi, kuri Latvijas teritoriju šķērso tranzītā, lai atgrieztos savā mītnes zemē;
  • personas, kuras pastāvīgi dzīvo ES, EEZ un Šveicē, kuri Latvijas teritoriju šķērso tranzītā, lai atgrieztos savā mītnes zemē;
  • transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki un pasažieri, kravas vai tehnisko reisu apkalpes, pildot darba pienākumus;
  • jūrnieki, lai nokļūtu savā darbavietā uz kuģa vai lai atgrieztos no tā;
  • ārvalstu diplomāti un viņu ģimenes locekļi, kas ieceļo savā dienesta valstī vai šķērso Latvijas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai;
  • darbinieki un speciālisti, kuru ieceļošana nepieciešama Latvijā komersantu saistību izpildei, tai skaitā sezonas strādnieki, un to apliecinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

neregulāro pasažieru pārvadājumu pasažieri, ja tie atbilst kādai citai no iepriekš minētājām personu kategorijām.


 12. Kā var ieceļot no valstīm, kuras minētās Eiropas Padomes “Ieteikums par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu” pielikumā?

Ārzemnieks, kurš ir bezvīzu režīma subjekts (ieceļojot nav nepieciešama vīza), var ieceļot Eiropas Savienībā, tai skaitā Latvijā, uzrādot derīgu ceļošanas dokumentu.

Ārzemniekam, kurš ir vīzu režīma subjekts (ieceļojot nepieciešama vīza), šķērsojot Eiropas Savienības, tai skaitā Latvijas, robežu nepieciešams uzrādīt derīgu ceļošanas dokumentu un derīgu Šengenas vīzu vai ilgtermiņa D kategorijas vīzu.


 13. Vai Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz vīzas valstīs, kurās ir augsti saslimstības rādītāji ar Covid-19?

Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, vīzas  tiek izsniegtas tikai noteiktām personu kategorijām, ievērojot ES Padomes “Ieteikumu par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu” un kurām saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.  Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību, lai precizētu vīzas saņemšanas kārtību.


 14. Kam Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz vīzas valstīs, kurās ir augsti saslimstības rādītāji ar Covid-19?

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izsniedz vīzas to personu kategorijām, kuras minētas Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 37. punkta izņēmumos un kurām, lai ieceļotu, nepieciešama vīza. Vīzas tiek izsniegtas arī ārzemniekiem, kuri saņēmuši pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas izsniegšanu un kuriem jau ir piešķirta pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā, bet beidzies pastāvīgās uzturēšanās atļaujas apliecības termiņš. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību, lai precizētu vīzas saņemšanas kārtību.

Ārzemniekiem, kuri uzturas valstī, kurā ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu un kuri saņēmuši pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu vai kuriem beidzies termiņuzturēšanās atļaujas apliecības derīguma termiņš un viņi nav minēti Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 37. punkta izņēmumos, ilgtermiņa D kategorijas vīzas neizsniedz.


 15. Vai Latvijā no trešās valsts var ieceļot ar derīgu Šengenas vīzu?

Latvijā drīkst ieceļot no tām trešajām valstīm (valstis ārpus ES), kas norādītas Slimību un profilakses kontroles centra tīmekļvietnē (drošās valstis). No citām trešajām valstīm, kas norādītas Slimību un profilakses kontroles centra tīmekļvietnē (nedrošās valstīs) drīkst ieceļot tikai noteiktas kategoriju personas, kas minētas Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 kā izņēmumi. Ar derīgu Šengenas vīzu ārzemnieks var ieceļojot Latvijā, ja viņš ir to personu kategorijā, kuri var ieceļot Latvijā un ja Latvijas normatīvie akti nenosaka nacionālās vīzas vai uzturēšanās atļaujas nepieciešamību.


 16. Kā no trešās valsts var ieceļot Latvijas valstspiederīgo ģimenes locekļi? Vai Latvijas valstspiederīgā ģimenes loceklis, kas nav ES pilsonis var ieceļot Latvijā?

Latvijā var ieceļot ārzemnieki, kuri ir Latvijas valstspiederīgo laulātie, bērni līdz 21 gada vecumam un personas, kas atrodas aizbildniecībā vai apgādībā. Viņi šķērsojot robežu uzrāda derīgu Šengenas vīzu vai nacionālo D kategorijas ilgtermiņa vīzu un ģimenes saites apliecinošus dokumentus (laulības apliecība, dzimšanas apliecība, dokumenti, kas apliecina, ka persona atrodas aizbildniecībā vai apgādībā). Vīzas nepieciešamība attiecas tikai uz vīzu režīma valstīm. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību, lai precizētu vīzas saņemšanas kārtību.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


17. Kā no trešās valsts var ieceļot Latvijas valstspiederīgo ģimenes locekļi, kuriem nav nepieciešama vīza?

Latvijā var ieceļot ārzemnieki, kuri ir Latvijas valstspiederīgo laulātie, bērni līdz 21 gada vecumam un personas, kas atrodas aizbildniecībā vai apgādībā. Bezvīzu režīma subjekti (ieceļojot nav nepieciešam vīza), šķērsojot robežu uzrāda ģimenes saites apliecinošus dokumentus (laulības apliecība, dzimšanas apliecība, dokumenti, kas apliecina, ka persona atrodas aizbildniecībā vai apgādībā).

Ja pirmā ieceļošanas ir cita Eiropas Savienībā valsts, Latvijas diplomātiskajā vai konsulārā pārstāvniecībā var saņemt izziņu, kas apliecina, ka saskaņā ar Latvijas likumdošanu attiecīgajām personu kategorijām ir atļauts ieceļot Latvijā. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


 18. Vai Latvijas valstspiederīgā ģimenes loceklis, kas ir Eiropas Savienības pilsonis, no trešās valsts var ieceļot Latvijā?

Latvijā var ieceļot Eiropas Savienības pilsoņi. Ja persona vēlas doties uz Latviju (nevis savas pilsonības valsti), viņa kā ģimenes loceklis (laulātie, bērni līdz 21 gada vecumam un personas, kas atrodas aizbildniecībā vai apgādībā), ieceļojot no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, šķērsojot robežu, uzrāda ģimenes saites apliecinošus dokumentus (laulības apliecība, dzimšanas apliecība, dokumenti, kas apliecina, ka persona atrodas aizbildniecībā vai apgādībā).

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


 19. Vai ārvalstīs izdotajam dokumentam, kas pierāda ģimenes saites ar Latvijas valstspiederīgo, ir jābūt legalizētam?

Latvijas Valsts robežsardzes amatpersonas ārvalstīs izdotajiem radniecību vai aizbildniecības/apgādības faktu dokumentiem Latvijas valstspiederīgo ģimenes locekļiem (laulātie, bērni līdz 21 gada vecumam un personas, kas atrodas aizbildniecībā vai apgādībā), šķērsojot robežu, neprasīs tulkojumu un apliecinājumu ar Apostille. Laulībai un informācijai par bērniem ir jābūt reģistrētai Iedzīvotāju reģistrā.

Ja Valsts robežsardzes amatpersonas par Latvijas valstspiederīgā ģimenes stāvokli nevar pārliecināties Iedzīvotāju reģistrā, ir jāuzrāda legalizēti radniecību apliecinoši dokumenti un notariāli apliecināts to tulkojums.

Ja pirmā ieceļošanas ir cita Eiropas Savienībā valsts, Latvijas diplomātiskajā vai konsulārā pārstāvniecībā var saņemt izziņu, kas apliecina, ka saskaņā ar Latvijas likumdošanu attiecīgajām personu kategorijām ir atļauts ieceļot Latvijā. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


 20. Vai Latvijas valstspiederīgā ģimenes loceklis var ieceļot Latvijā, ja ziņas par šo personu nav ievadītas iedzīvotāju reģistrā?

Latvijā var ieceļot ārzemnieki, kuri ir Latvijas valstspiederīgo laulātie, bērni līdz 21 gada vecumam un personas, kas atrodas aizbildniecībā vai apgādībā, šķērsojot robežu uzrādot ģimenes saites apliecinošus dokumentus (laulības apliecība, dzimšanas apliecība, dokumenti, kas apliecina, ka persona atrodas aizbildniecībā vai apgādībā) un derīgu Šengenas vīzu vai Latvijas D kategorijas ilgtermiņa vīzu (attiecas uz to valstu pilsoņiem, kuriem, ieceļojot Latvijā, nepieciešama vīza).

Ja Valsts robežsardzes amatpersonas par Latvijas valstspiederīgā ģimenes stāvokli nevar pārliecināties Iedzīvotāju reģistrā, ir jāuzrāda legalizēti radniecību apliecinoši dokumenti un notariāli apliecināts to tulkojums.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi.


 21. Kā no trešās valsts var ieceļot ārzemnieks, kurš pastāvīgi uzturas Latvijā? Kā var ieceļot ārzemnieks ar uzturēšanās atļauju Latvijā? Vai var ieceļot Latvijā ar derīgu Latvijas D kategorijas ilgtermiņa vīzu, ja ārzemnieks uzturas Latvijā pastāvīgi?

Ārzemniekam, kurš pastāvīgi uzturas Latvijā, šķērsojot robežu jāuzrāda derīga uzturēšanās atļaujas kartiņa vai derīga D kategorijas ilgtermiņa vīza.


 22. Kā var ieceļot ārzemnieks, ja beigusies Latvijas uzturēšanās atļaujas kartiņas termiņš?

Ārzemniekam, kuram beigusies pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kartiņas termiņš un ir pamats tās pagarināšanai, nepieciešams Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs saņemt D kategorijas vīzu. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību.

Ja ārzemniekam beidzies termiņuzturēšanās atļaujas kartiņas termiņš un ir pamats tās pagarināšanai un ja šis ārzemnieks ir to personu kategorijā, kuras ir noteiktas Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 37. punktā, Latvijas pārstāvniecībā iespējams saņemt D kategorijas vīzu. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību.

Ja ārzemniekam beidzies termiņuzturēšanās atļaujas kartiņas termiņš un viņš uzturas valstī, kurā ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, viņš D kategorijas vīzu ieceļošanai Latvijā saņemt nevar.


 23. Kā var ieceļot bezvīzu valsts pilsonis, ja beigusies Latvijas uzturēšanās atļaujas kartiņas termiņš?

Ārzemniekam, kurš ir bezvīzu režīma subjekts (ieceļojot nav nepieciešama vīza), šķērsojot Latvijas robežu, jāuzrāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums, kas apliecina ārzemnieka uzturēšanās tiesību esamību vai aktualitāti.


 24. Kā no augsta riska valstīm Latvijā var ieceļot ārzemnieks, kurš saņēmis pozitīvu lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu?

Ja ārzemnieks saņēmis pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, ieceļošanai Latvijā jāsaņem D kategorijas vīza. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību D kategorijas vīzas saņemšanai.

Ja ārzemnieks saņēmis pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu un viņš ir to personu kategorijā, kuras ir noteiktas Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 37. punktā, viņš var ieceļot Latvijā, uzrādot derīgu D kategorijas vīzu. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību D kategorijas vīzas saņemšanai.

Ja ārzemnieks ir saņēmis pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu, viņš nevar saņemt D kategorijas vīzu ieceļošanai Latvijā.


 25. Kā var ieceļot bezvīzu valsts pilsonis, kurš saņēmis pozitīvu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu par uzturēšanās atļaujas saņemšanu?

Ārzemniekam, kurš ir bezvīzu režīma subjekts (ieceļojot nav nepieciešama vīza), šķērsojot Latvijas robežu, jāuzrāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums, kas apliecina ārzemnieka uzturēšanās tiesību esamību vai aktualitāti.


 26. Kā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices valstspiederīgo ģimenes locekļi, kuri ir trešo valstu pilsoņi, var Latvijas teritoriju šķērso tranzītā, lai atgrieztos savā mītnes zemē?

ES, EEZ un Šveices valstspiederīgo ģimenes locekļiem, kuri ir trešo valstu pilsoņi, šķērsojot Latviju tranzītā, jāuzrāda citas dalībvalsts izsniegta derīga uzturēšanās atļauja vai D kategorijas ilgtermiņa vīza.


 27. Vai var ieceļot Latvijā Eiropas Savienības ģimenes locekļi, kuri ir trešo valstu pilsoņi?

Latvijā var ieceļot, ierodoties no Eiropas Savienības, Eiropas Savienības ģimenes locekļi – trešo valstu pilsoņi, kuri pastāvīgi uzturas Eiropas Savienībā ar dalībvalsts izsniegtu uzturēšanās atļauju vai D kategorijas ilgtermiņa vīzu.

Latvijā šķērsojot tranzītā no trešajām valstīm, Eiropas Savienības ģimenes locekļiem, kuri ir trešo valstu pilsoņi, jāuzrāda citas dalībvalsts izsniegta derīga uzturēšanās atļauja vai D kategorijas ilgtermiņa vīza.


 28. Kā ārzemnieki, kuri pastāvīgi dzīvo Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē, var Latvijas teritoriju šķērso tranzītā, lai atgrieztos savā mītnes zemē?

Personām, kuras pastāvīgi dzīvo Eiropas Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē, šķērsojot Latviju tranzītā, jāuzrāda citas dalībvalsts izsniegta derīga uzturēšanās atļauja vai D kategorijas ilgtermiņa vīza.


 29. Vai ārzemnieks, kurš pastāvīgi dzīvo Eiropas Savienībā, var ieceļot Latvijā?

Latvijā var ieceļot, ierodoties no Eiropas Savienības, trešo valstu pilsoņi, kuri pastāvīgi uzturas Eiropas Savienībā ar dalībvalsts izsniegtu uzturēšanās atļauju vai D kategorijas ilgtermiņa vīzu.

Latvijā šķērsojot tranzītā no trešajām valstīm, ārzemnieki, kuri pastāvīgi uzturas Eiropas Savienībā, jāuzrāda citas dalībvalsts izsniegta derīga uzturēšanās atļauja vai D kategorijas ilgtermiņa vīza.


 30. Kur kravu un pasažieru pārvadātāji var saņemt vīzu, ja tāda nepieciešama?

Kravu un pasažieru pārvadītāji, kuri Latvijas robežu šķērso, pildot darba pienākumus, Šengenas vīzas pieteikumu var iesniegt Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību informācijas precizēšanai par nepieciešamajiem dokumentiem un vīzas pieteikuma iesniegšanas kārtību.


 31. Kur jūrnieki var saņemt vīzu, lai nokļūtu savā darbavietā uz kuģa?

Jūrnieki, kuri dodas, lai nokļūtu savā darbavietā ostā Latvijā, Šengenas vīzas pieteikumu var iesniegt Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību informācijas precizēšanai par nepieciešamajiem dokumentiem un vīzas pieteikuma iesniegšanas kārtību.

Ja kuģis atrodas citā dalībvalsts ostā, jāvēršas attiecīgās dalībvalsts vēstniecībā!


32. Vai var ieceļot Latvijā darba jautājumos, pamatojoties uz darba līgumu, lai satiktos ar sadarbības partneriem utt.?

Ārzemnieku ieceļošana ir atļauta, ja tas nepieciešams komersantu saistību izpildei un to apstiprinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, tai skaitā, ja ārzemnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar saistību izpildi, kas saistītas ar sezonas darbu veikšanu lauksaimniecības nozarē, mežsaimniecībā, zivsaimniecības nozarē un pārtikas ražošanā. Aicinām Latvijas uzņēmējam sazināties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.


33. Vai Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs izsniedz vīzas, ja ārzemnieka ieceļošanas mērķis ir darbs Latvijā?

Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs pieņem vīzu pieteikumus no tiem darbiniekiem, kuri ierašanās nepieciešama Latvijā komersantu saistību izpildei un to apliecinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību informācijas precizēšanai par nepieciešamajiem dokumentiem un vīzas pieteikuma iesniegšanas kārtību.


 34. Vai no augsta riska valstīm Latvijā var ieceļot uz bērēm? Kā apmeklēt smagi slimu radinieku? Kas nepieciešams, lai ārzemnieks ieceļotu Latvijā humānu apsvērumu dēļ?

Ārzemniekam, kurš Latvijā ierodas humānu apsvērumu dēļ, piemēram, apmeklē bēru ceremonijas, smagi slimus radiniekus, utt., šķērsojot robežu nepieciešams uzrādīt derīgu Šengenas vīzu un Valsts robežsardzes priekšnieka atļauja ieceļošanai Latvijā. Aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību informācijas precizēšanai par nepieciešamajiem dokumentiem un vīzas pieteikuma iesniegšanas kārtību.

Valsts robežsardzes priekšnieka atļaujas ieceļošanai Latvijā saņemšanai aicinām nosūtīt iesniegumu uz VRS e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


 35. Kas nepieciešams, lai Latvijā ieceļotu ārzemju studenti? Vai var ieceļot Latvijā ārzemju studenti?

Ārzemju studentam, ieceļojot Latvijā, jābūt derīgai D kategorijas ilgtermiņa vīza vai derīgai uzturēšanās atļaujai.

Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs līdz 31.07.2020. nepieņem uzturēšanās atļauju dokumentus, vīzu pieteikumus un neizsniedz vīzas ārzemju studentiem, jo mācību procesa norise klātienē Latvijas izglītības iestādēs nenotiek un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Par vīzu pieteikumu un uzturēšanās atļauju dokumentu pieņemšanas atsākšanu aicinām interesēties konkrētā pārstāvniecībā.


 36. Vai var ieceļot ārzemnieks ar derīgu Šengenas vīzu, kuram pieder nekustamais īpašums Latvijā?

Ar derīgu Šengenas vīzu ārzemnieks var ieceļojot Latvijā, ja viņš ir to personu kategorijā, kas minētas MK noteikumu Nr. 360 izņēmumos un kuriem ļauts ieceļot Latvijā. Nekustamā īpašuma atrašanās Latvijā nav minēts šajos izņēmumos.


 37. Vai ārzemnieks var ieceļot Latvijā, lai apciemotu radiniekus?

No 10.06.2020. ir ierobežota ārzemnieku ieceļošana Latvijā. MK noteikumos Nr. 360 37. punktā minēti izņēmumi – personu kategorijas, kurām iebraukšana ir atļauta. Privātas vizītes, lai apciemotu radiniekus, nav atļautas. Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai un izmaiņām robežas šķērsošanas kārtībā.


 38. Kad Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs atsāks pieņemt vīzu pieteikumus?

Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs darbu nav pārtraukušas. Ārkārtējās situācijas laikā tika ierobežots klātienē sniegto pakalpojumu apjoms. Lai precizētu pašreizējo katras pārstāvniecības sniegto pakalpojumu apjomu un to sniegšanas veidu, aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību.

No ārzemniekiem vīzu pieteikumi Latvijas pārstāvniecībās tiek pieņemti, ja ārzemnieks atbilst to personu kategorijām, kurām ļauts ieceļot Latvijā.


 39. Kad ārzemniekam jāizceļo no Latvijas, ja uzturēšanās termiņš beidzies ārkārtas situācijas laikā?

Ārzemnieka, kuram uzturēšanās termiņš beidzies ārkārtējās situācijas laikā, pienākums izceļot ir divu mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Neskaidrību gadījumos par robežšķērsošanu aicinām sazināties ar Valsts robežsardzi un Pilsonības un migrācijas pārvaldi.